FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 3/2022

31.3.2022

Ajankohtaista

Tekstiilistrategia on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut uuden tekstiilistrategian. Tekstiilistrategian tavoitteena on tehdä tekstiileistä entistä kestävämpiä, helpommin korjattavia, uudelleenkäytettäviä ja paremmin kierrätettäviä. Tämä vähentää pikamuodin osuutta, tekstiilijätteen määrää ja myymättömien tekstiilien hävittämistä. Lisäksi strategian tarkoituksena on varmistaa tekstiilituotannon sosiaalinen kestävyys. Lue lisää

Komissio on ehdottanut normia kestävistä tuotteista

Euroopan komissio on ehdottanut lähestulkoon kaikkien Euroopan unionin markkinoilla liikkuvien fyysisten tavaroiden kestävyyden parantamista. Tämä tarkoittaa, että tuotteista tehdään entistä ympäristöystävällisempiä, kierrätettävämpiä ja energiatehokkaampia. Lue lisää

Rakennustuotteiden asetuksen uudelleentarkastelu

Euroopan komissio tarkistaa rakennustuotteiden asetusta. Rakennustuotteiden asetuksesta tehdään yhdenmukainen toimintakehys, jonka avulla varmistetaan, että rakennusalalla käytetyt tuotteet täyttävät niille asetetut ympäristö- ja ilmastovaatimukset. Lue lisää

REPowerEU: Komission toimet Euroopan energiavarmuuden turvaamiseksi

Euroopan komissio on esittänyt luonnoksen REPowerEU-suunnitelmasta, jonka avulla pyritään lopettamaan Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030, sekä reagoimaan energian hintojen nousuun.
Lue lisää

Komissio on ehdottanut uusia kyber- ja tietoturvallisuusaloitteita

Euroopan komissio on ehdottanut kahta uutta aloitetta, jotka liittyvät Euroopan unionin toimielimissiä, elimissä ja laitoksissa yleiseen kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan. Ehdotusten avulla parannetaan kyberuhkien sietokykyä ja valmiuksia reagoida muutoksiin. Lisäksi ehdotusten avulla varmistetaan EU:n julkishallinnon turvallisuus ja häiriönsietokyky kasvavia kybertoiminnan haittoja vastaan. Lue lisää

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon eurooppalaisesta kasvumallista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon koskien eurooppalaista kasvumallia. Tiedonannossa esitetään keskeisimmät investoinnit ja uudistukset, joiden avulla EU:n yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tärkeimmiksi painopisteiksi nousevat vihreä ja digitaalinen siirtymä, EU:n taloudellisen ja sosiaalisen sopeutumiskyvyn vahvistaminen, sekä häiriöihin varautuminen. Lue lisää

Haku ilmastonmuutokseen sopeutumisen EU:n missioon on auki alueille ja yhteisöille

Euroopan komissio kutsuu alueita ja yhteisöjä hakemaan mukaan EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen missioon. Komission tavoitteena on tukea 150:tä Euroopan aluetta ja yhteisöä, jotta niistä tulisi ilmastonmuutoksen kestäviä vuoteen 2030 mennessä. Mission tarkoituksena on vastata alueille ominaisiin ilmastonmuutoksen haasteisiin niille räätälöityjen ratkaisujen avulla. Lue lisää

Haku EIT Jumpstarter -ohjelmaan ja -kilpailuun on auki

EIT Jumpstarter -ohjelmaan haetaan start-up-yrityksiä, jotka haluavat saada ympäristön kestävyyttä edistävälle idealleen nostetta ohjelman valmennuksen ja näkyvyyden avulla.Suomalaiset yritykset voivat osallistua EIT RawMaterials -ohjelmaan. Haku päättyy 10. huhtikuuta. Lue lisää

The Investors Dialogue on Energy -foorumi edistämään EU:n energia-alaa

The Investors Dialogue on Energy on Euroopan komission energian pääosaston perustama uusi foorumi, joka tukee energia-alan investointeja, jotka edistävät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Aloitteen avulla perustetaan energia- ja sijoitusalan asiantuntijoiden foorumi, jonka alaisuudessa työskentelee viisi työryhmää. Työryhmistä kiinnostuneita sidosryhmiä kehotetaan hakemaan niihin 10. huhtikuuta mennessä. Kohderyhmää ovat muun muassa energia-alan asiantuntijat ja sijoittajat, sekä julkishallinto. Lue lisää

Verkkojen Eurooppa -ehdotuspyyntöhakua jatketaan 20. huhtikuuta asti

Euroopan komissio on myöntänyt 258 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliseen osaan (CEF Digital). Ohjelman tarkoituksena on tukea digitaalisen tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämistä Euroopan unionin alueella. Ensimmäisten ehdotuspyyntöjen hakuaikaa on nyt jatkettu 20. huhtikuuta asti. Lue lisää

Haku Partnerships for Regional Innovation -pilottiin on auki

Alueiden komitea ja Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus ovat avanneet haun PRI-pilottiin. PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioille (S3) ja se linkittyy kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Kohderyhmää ovat alueet, niiden ryhmät sekä jäsenvaltiot. Haku päättyy 25. huhtikuuta. Lue lisää

Circular Cities and Regions Initiative -ohjelman pilotti- ja kumppanihaku on nyt käynnissä

Euroopan komissio on avannut kiertotalouden toimintasuunnitelman alaisen CCRI-haun. Haku on tarkoitettu kaupungeille, alueille ja alueellisille ryhmittymille, jotka haluavat olla kiertotalouden kehittämisen eturintamassa. Viimeinen hakupäivä on 29. huhtikuuta. Lue lisää

Ehdota jäseniä Euroopan tutkimusneuvoston tieteelliseen neuvostoon

Euroopan komission perustama riippumaton pysyvä valintalautakunta on käynnistänyt jäsenhaun Euroopan tutkimusneuvoston tieteelliseen neuvostoon. Tieteellinen neuvosto on itsenäisesti toimiva elin, joka määrittelee ERC:n tiederahoituksen strategian sekä menetelmät. Neuvoston jäsenyys kestää neljä vuotta, jonka jälkeen on mahdollisuus hakea kerran jatkokautta. Mahdollisuus nimetä ehdokkaita päättyy 6. toukokuuta. Lue lisää

Haku CB RES -rahoitusvälineeseen on auki

Verkkojen Eurooppa -välineen energia osa on käynnistänyt haun hankkeille, jotka toimivat rajat ylittävissä uusiutuvan energian projekteissa. Jotta hanke voisi saada rahoitusta CB RES -välineestä, tulee sen olla ennakkoon hyväksyttyjen hankkeiden listalla. Ensimmäiset ehdotuspyynnöt ja rahoitusmahdollisuudet on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 lopussa. Hakuaika päättyy 10. toukokuuta. Lue lisää

Kolme Uusi eurooppalainen Bauhaus -ehdotuspyyntöä on avattu

Euroopan komissio on esittänyt kolme uutta Uusi eurooppalainen Bauhaus -ehdotuspyyntöä. Ohjelmassa haetaan hankkeita ja ideoita, jotka auttavat luomaan kauniita, kestäviä ja osallistavia asuinympäristöjä. Ehdotuspyyntöjen kohderyhmää ovat kansalaiset ja kaupungit, jotka haluavat toteuttaa hankkeensa lähellä yhteisöään. Haut päättyvät toukokuun loppupuolella. Lue lisää

Kuukauden hanke: CoRoSect

CoRoSecthanke kehittää teknologiaa ja prosesseja hyönteiskasvatuksen kautta tapahtuvaa proteiinituotantoa varten. Painettavan älykkyyden osaamisen hankkeeseen tuo Oulun ammattikorkeakoulun PrinLab-tiimi, jolla on vuosien menestyksekäs kokemus painettavan elektroniikan hankkeista ja toteutuksista. Lue lisää

Tapahtumat

6.4.
Infopäivä Innovaatiorahaston toisesta ehdotuspyynnöstä
Lue lisää

17.-21.5.
Euroopan kaupunkimetsien hoitoa käsittelevä foorumi
Lue lisää

18.-20.5.
#EULife22-infopäivät
Lue lisää

9.-12.6.
New European Bauhaus –festivaali​
Lue lisää

10.6.
EU Design Days
Lue lisää

15.-17.8.
Tutkimuspalvelupäivät
Lue lisää

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

26.-30.9.
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin tarkistuksesta

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien yhdistettyjä kuljetuksia. Direktiivin tarkoituksena on tukea siirtymistä maanteiden rahtiliikenteestä vähäpäästöisempiin kuljetusmuotoihin. Aloitteen avulla halutaan selvittää mitä kuljetusmuotoja olisi kannattavaa tukea, sekä mitkä tukitoimet sopisivat tähän parhaiten. Julkisen kuulemisen kohderyhmää ovat muun muassa logistiikkayritykset, liikennealan harjoittajat, käyttäjä- ja kuluttajajärjestöt, luonnonsuojelijat, sekä yleisö. Vastausaika päättyy 30. toukokuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >