FI  |  EN

FI  |  EN

Fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta tiukentuu

6.4.2022
Kainuun kuvapankki – Marko Karvonen

Euroopan komissio on ehdottanut kahta asetusta fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) ja otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS-aineiden) valvonnan tiukentamiseksi. Nämä asetukset ovat osa Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmaa, ja niillä pyritään edistämään EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.  

F-kaasut ja ODS-aineet ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja, joista useat ovat tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampia ilmaston lämpenemisen edistämisessä. Aineilla on tai on ollut käyttötarkoituksia muun muassa jäähdytyksessä, eristämisessä ja ponnekaasuina aerosoleissa.  

Ehdotusten avulla halutaan vähentää F-kaasujen ja ODS-aineiden käyttöä entisestään ja tarjota kannustimia ilmastoystävällisten vaihtoehtojen käyttämiseen. F-kaasuja koskevan ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 

  • Kunnianhimoisemmat tavoitteet vähentää EU:n markkinoille tulevien uusien fluorihiilivetyjen ilmastovaikutuksia 98 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
  • Täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantaminen helpottamalla tulli- ja valvontaviranomaisten toimia, tiukentamalla rangaistuksia, tiukentamalla rekisteröintisääntöjä, sekä kasvattamalla ilmastoystävällisten laitteiden parissa työskentelevien insinöörien määrää. 
  • Tietojen raportointi- ja todentamismenettelyjen parantaminen. 
  • EU:n F-kaasujen vähentäminen täysin Montrealin pöytäkirjan mukaiseksi. 

ODS-asetusehdotuksen pääkohdat ovat puolestaan seuraavat: 

  • Aiempaa kunnianhimoisemmilla tavoitteilla voidaan saavuttaa suurin osa lisäpäästövähennyksistä. 
  • Toimialan ja viranomaistoimien virtaviivaistaminen. 
  • F-kaasuasetuksessa ehdotettuja toimenpiteitä vastaavat toimet paremman täytäntöönpanon ja valvonnan kehittämiseksi. 

 

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Ehdotus uudeksi F-kaasuja koskevaksi asetukseksi
Ehdotus ODS-aineita koskevaksi asetukseksi