FI  |  EN

FI  |  EN

Haku Horisontti Eurooppa Young Observer -aloitteeseen on auki

5.4.2022

Osana Euroopan komission Year of the Youth -teemavuotta on käynnistetty aloite, jossa maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea mukaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ehdotusten arviointiin (nk. Young Observers). Näin EU tarjoaa näköalapaikan nuorisolle EU-päätöksentekoon, sekä mahdollisuuden oppia millä perusteilla EU myöntää projekteille rahoitusta.

Ohjelma käynnistyy syyskuussa 2022. Valtaosa arvioinneista toteutetaan virtuaalisesti, mutta joissain hankearvioinneissa edellytetään paikan päällä osallistumista Brysselissä. Näissä tapauksissa Euroopan komissio kattaa matkakulut. Jokaisella Young Observer -toimijalla on komissiolta mentori tukenaan.

Haku on käynnissä 14. joulukuuta asti, mutta valintoja tehdään jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joten varhainen hakeminen on suositeltavaa. Haku on tarkoitettu minkä tahansa alan maisterivaiheen opiskelijoille, jotka opiskelevat yliopistossa missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.

Lisätietoja:
Euroopan komission lehdistötiedote
Hakuilmoitus