FI  |  EN

FI  |  EN

Kestäviä tuotteita koskevan aloitteen ja rakennustuoteasetuksen tarkistamisen palautejaksot ovat käynnissä

7.4.2022
Lapin materiaalipankki – Photokrafix

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejaksot kestäviä tuotteita koskevaan aloitteeseen ja rakennustuoteasetuksen uudelleentarkasteluun. 

Kestäviä tuotteita koskeva aloite pyrkii parantamaan Euroopan unionin markkinoilla liikkuvien fyysisten tavaroiden kestävyyttä. Tämä tarkoittaa, että tuotteista tehdään entistä ympäristöystävällisempiä, kierrätettävämpiä ja energiatehokkaampia.  

Rakennustuotteiden udelleentarkastelun tavoitteena on vahvistaa ja nykyaikaistaa vuonna 2011 hyväksyttyä lainsäädäntöä. 

Molemmat palautejaksot päättyvät 2. kesäkuuta. 

Lisätietoja:
Kestäviä tuotteita koskevan aloitteen palautesivusto
Rakennustuoteasetuksen uudelleentarkastelun palautesivusto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tiedote kestäviä tuotteita koskevasta aloitteesta
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tiedote rakennustuotteiden asetuksen uudelleentarkastelusta