FI  |  EN

FI  |  EN

Kesäkuussa aukeaa Euroopan innovaatioekosysteemit -kokonaisuuden hakuja

16.5.2022
European Union 2022 – Lukasz Kobus

Euroopan komissio on hyväksynyt eurooppalaisten innovaatioekosysteemien (European Innovation Ecosystems, EIE) päivitetyn työohjelman vuosille 2021–2022. EIE on osa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa ja sen tarkoituksena on luoda tehokas toisiinsa kytkeytyvien innovaatioekosysteemien verkosto Eurooppaan.

Kesällä 2022 aukeavat muun muassa seuraavat haut:

  • Kaksi hakua liittyen innovaatioekosysteemien yhteenliittämiseen ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseen. Haku aukeaa 14. kesäkuuta.
  • Haku liittyen pääomien ja sijoitusten saatavuuden laajentamiseen vähemmän kehittyneissä ekosysteemeissä. Haku aukeaa 21. kesäkuuta.
  • Women TechEU -ohjelma tukee naisten johtamia deep-tech start-up yrityksiä 10 miljoonalla eurolla. Haku aukeaa 21. kesäkuuta.

Hakujen kohderyhmää ovat innovaatioekosysteemien parissa työskentelevät toimijat, esimerkiksi yritykset, tutkimusyhteisöt, korkeakoulut sekä paikallis-, alue- ja kansallisen tason viranomaiset. Lisätietoja näistä hauista löytyy EIE:n työohjelmasta, sekä EIE:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Komission tiedote
EIE:n verkkosivut
EIE:n työohjelma 2021–2022
Women TechEU:n verkkosivut