FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 5/2022

31.5.2022

Ajankohtaista

REPowerEU-suunnitelma on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut REPowerEU-suunnitelman. REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on lopettaa mahdollisimman pian riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista, parantaa energiavarmuutta sekä edistää vihreää siirtymää. Lue lisää

Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu osallistumaan Partnerships for Regional Innovation -pilottiin

Euroopan komissio on julkistanut 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata, jotka on valittu mukaan alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen (Partnerships for Regional Innovation, PRI). Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi mukaan valituista alueista. PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n. Lue lisää

Horisontti Euroopan budjettiin 562 miljoonaa euroa lisärahoitusta

Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Euroopan päivitetyn työohjelman. Tämä tarkoittaa budjetin kasvattamista 562 miljoonalla eurolla, mikä nostaa vuosien 2021 ja 2022 kokonaisbudjetin lähes 16 miljardiin euroon. Lisätyillä varoilla tuetaan muun muassa EU:n missioita ja ukrainalaisia tutkijoita. Lue lisää

Euroopan komission ja Suomen 2 miljardin euron alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021–2027

Euroopan komissio on solminut alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Suomen kanssa vuosiksi 2021–2027. Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma vahvistaa Suomen koheesiopolitiikan kahden miljardin euron investointistrategian. Investointistrategian avulla tuetaan Suomen pyrkimyksiä edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, samalla edistäen EU:n tavoitteita, kuten vihreää ja digitaalista siirtymää. Lue lisää

Kesäkuussa aukeaa Euroopan innovaatioekosysteemit -kokonaisuuden hakuja

Euroopan komissio on hyväksynyt eurooppalaisten innovaatioekosysteemien (European Innovation Ecosystems, EIE) päivitetyn työohjelman vuosille 2021–2022. Kesäkuussa aukeaa lukuisia EIE:n alaisia hakuja mm. innovaatioekosysteemien yhteenliittämiseen ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseen iittyen. Lue lisää

800 miljoonaa euroa puhtaan energian infrastruktuurihankkeisiin

Komissio on käynnistänyt rajat ylittäviä EU:n energiainfrastruktuurin hankkeita koskevan ehdotuspyyntöhaun osana Verkkojen Eurooppa -välinettä. Ehdotuspyyntöhaun budjetti on 800 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hankkeet, jotka kuuluvat Euroopan unionin viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon. Haku päättyy 1. syyskuuta 2022. Ehdotuspyyntöhausta järjestetään CEF Energy -infopäivä 8. kesäkuuta. Lue lisää

Open Science and Intellectual Property Rights -raportti on julkaistu

Euroopan komission teettämä Open Science and Intellectual Property Rights -raportti on julkaistu. Raportti tarjoaa päätöksentekijöille ja immateriaalioikeuksien kanssa työskenteleville suosituksia miten avointa tiedettä voi edistää tekijänoikeuksia samalla suojaten, niin että tiedon jakaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Lue lisää

Komissio julkaisi ensimmäisen seurantaraportin Horisontti Euroopan eurooppalaisista kumppanuusohjelmista

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen raporttinsa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman eurooppalaisista kumppanuusohjelmista (Performance of the European Partenships: Biennial Monitoring Report 2022 on Partnerships under Horizon Europe, BMR 2022). Julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen Horisontti Euroopan kumppanuusympäristöstä ja luo pohjan tuleville raporteille arvioida kumppanuuksien edistymistä. Lue lisää

Tapahtumia

7.6.
Biopohjainen kiertotalous -kumppanuuden virtuaalinen infopäivä ja verkostoitumistapahtuma
Lue lisää

9.-12.6.
New European Bauhaus –festivaali
Lue lisää

9.6.
NEB x SUOMI -verkostoitumistilaisuus
Lue lisää

10.6.
EU Design Days
Lue lisää

10.6.
Uusi eurooppalainen Bauhaus pohjoismaisessa kontekstissa
Lue lisää

14.-15.6.
ROSEWOOD4.0-hankkeen päätöstilaisuus
Lue lisää

14.-16.6.
ERIAFF-vuosikonferenssi
Lue lisää

15.-16.6.
The Rural Pact -konferenssi
Lue lisää

15.-17.8.
Tutkimuspalvelupäivät
Lue lisää

20.-22.6.
Saamelaisneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret ry:n saamelaisviikko (EU-Sámi Week)
Lue lisää

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

26.-30.9.
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

28.-29.9.
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Kaksi uusiutuvaan vetyyn energianlähteenä liittyvää palautejaksoa on käynnissä

Komissio on käynnistänyt palautejaksot kahteen vedyn asemaan uusiutuvana energianlähteenä liittyvään delegoituun asetukseen. Vedyllä on merkittävä rooli vaikeasti hiilestä irtautuvien teollisuudenalojen korvaavana energialähteenä REPowerEU-suunnitelmassa. Palautejaksot päättyvät 17. kesäkuuta. Palautetta kerätään EU:n kansalaisilta ja sidosryhmiltä. Lue lisää

Palautejakso avoimesta datasta ja julkisten tietoaineistojen saatavuudesta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien avoimen datan ja julkisten tietoaineistojen saatavuuden säädösluonnosta. Aloitteella pyritään lisäämään julkisrahoitteisten tietojen saatavuutta uusia tietotuotteita ja innovaatioita varten. Säädösluonnoksen palautejakso päättyy 21. kesäkuuta. Kohderyhmää ovat etenkin julkinen sektori, tutkimusyhteisöt ja tietoaineistojen parissa työskentelevät. Lue lisää