FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan parlamentti on äänestänyt Fit for 55 -pakettiin kuuluvista ilmastoaloitteista

10.6.2022
European Union 2020

Euroopan parlamentti on äänestänyt Fit for 55 -pakettiin kuuluvista ilmastoaloitteista.  

Parlamentti haluaa leikata kasvihuonepäästöjä ja kasvattaa hiilinieluja LULUCF-sektorilla (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsät) ja se on hyväksynyt Euroopan komission ehdotuksen mukaisen LULUCF-asetuksen. Maankäyttö- ja metsäsektorin hiilinielujen kasvutavoite asetettiin 310 CO2-ekvivalenttitonniin vuoteen 2030 mennessä. Tämä nostaa EU:n päästövähennystavoitteen 57 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.  

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät komission ehdotuksen siirtyä päästöttömään tieliikenteeseen 2035 mennessä. Hiilipäästöjä tulee arvioida autojen koko elinkaaren ajalta. Päästönormien kiristäminen koskee uusia henkilö- ja pakettiautoja.  

EU:n päästökauppasysteemi (The EU Emissions Trading Scheme, ETS) halutaan päivittää, jotta se olisi linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman aiempaa tiukempien päästötavoitteiden kanssa. Parlamentti päätti palauttaa esityksen ympäristövaliokunnan uudelleenkäsittelyyn. 

Komissio on esittänyt sosiaalisen ilmastorahaston perustamista. Ilmastorahaston avulla tuettaisiin heikossa asemassa olevia kotitalouksia ja pienyrityksiä energiasiirtymässä. Myös esitys sosiaalisesta ilmastorahastosta palautetaan takaisin ympäristövaliokuntaan uudelleenkäsiteltäväksi. 

Seuraavaksi hyväksytyt esitykset etenevät kolmikantaneuvotteluihin, joissa neuvotellaan lakien lopullisista muodoista. Fit for 55 -ilmastopaketin aloitteet halutaan saattaa lainvoimaisiksi vuoden loppuun mennessä. 

Lisätietoja: 

Parlamentin tiedote LULUCF
Parlamentin tiedote autojen nollapäästötavoitteesta
Parlamentin tiedote ETS:stä
Parlamentin tiedote sosiaalisesta ilmastorahastosta