FI  |  EN

FI  |  EN

European Week of Regions & Cities -oheistapahtumahaku on käynnissä

14.6.2022

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko (European Week of Regions & Cities, EWRC) järjestetään tulevana syksynä Brysselissä. EWRC on suurin vuosittain järjestettävä koheesiopolitiikkaan keskittyvä tapahtuma Brysselissä. EWRC:n oheistapahtumahaku on käynnissä ja se päättyy 30. kesäkuuta.

Oheistapahtumat liittyvät EWRC:n temaattisiin kärkiin ja ne tulee järjestää 10.10. ja 10.11. välisenä aikana. Vuoden 2022 temaattiset kärjet ovat vihreä siirtymä, alueellinen koheesio, digitaalinen siirtymä ja nuorten vaikutusmahdollisuudet. Oheistapahtumat saavat EWRC-organisaatiolta tukea markkinointiin, brändäykseen ja laajemman yleisön tavoittamiseen.

Oheistapahtuma voidaan järjestää joko virtuaalisesti tai hybridimuodossa. Ne eivät ole osa nelipäiväistä virallista EWRC-ohjelmaa, vaan ne ovat alueille ja kaupungeille mahdollisuus tarkastella ja esitellä EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksia etenkin Euroopan kestävän elpymisen näkökulmasta. Oheistapahtuma voi olla joko työpaja tai infotilaisuus.

Oheistapahtumahakijan tulee olla EU-kansalainen tai asua EU:n jäsenvaltiossa tai maassa, joka ottaa osaa EU-ohjelmaan, EU-rahoituksesta päättäviä toimija, EU-instituutio, paikallis- tai aluetason toimija, European Groupings of Territorial Cooperation -osallistuja, yritys, joka toimii julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeessa, tai yhdistys, joka toimii temaattisiin kärkiin liittyvien teemojen parissa EU:n alueella tai maassa, joka ottaa osaa EU-ohjelmaan. Tapahtumat, joissa on puhujina alueiden komitean jäseniä tai paikallishallinnon politiikkoja asetetaan haussa etusijalle.

Tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet löytyvät hakuilmoituksesta.

Lisätietoja:

Tiedote
Hakuilmoitus
Hakulomake