FI  |  EN

FI  |  EN

Kilpailukykyneuvosto hyväksyi kolmet päätelmät

15.6.2022
European Union 2018 – Mauro Bottaro

Euroopan unionin kilpailukykyneuvosto kokoontui 9.–10. kesäkuuta. Kokouksessaan neuvosto hyväksyi kolmet päätelmät liittyen tutkimuksen ja innovoinnin kansainvälisen yhteistyön arvoihin ja periaatteisiin, avoimen tieteen tutkimusta ja täytäntöönpanoa koskevaan arviointiin sekä EU:n missioihin.

Tutkimuksen ja innovoinnin kansainvälisen yhteistyön arvoiksi ja periaatteiksi ministerit linjasivat muun muassa tieteen vapauden, sukupuolten tasa-arvon, huipputason tutkimuksen, sekä teollis- ja tekijänoikeuksien turvaamisen. Toteutuakseen kaikkia osapuolia parhaiten hyödyttävällä tavalla, ministerit korostivat kansainvälisen vuoropuhelun merkitystä EU:n suurimpien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kilpailukykyneuvosto otti myös kantaa Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vaikutuksiin tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Kannanotossaan kilpailukykyneuvosto kiitti komissiota ja jäsenmaita niiden toimista ukrainalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden auttamiseksi ja antoi tukensa komission päätökselle keskeyttää EU:n rahoituksella toteutettava yhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.

Avointa tiedettä ja tutkimuksen arviointia koskevissa päätelmissään kilpailukykyneuvosto ehdottaa toimia kolmella alueella: tutkimuksen arviointijärjestelmän uudistaminen, tieteellisten julkaisujen valmiuksien parantaminen, sekä monikielisyyden ja näkyvyyden edistäminen tiedeviestinnässä. Avoimella ja helpommin saavutettavalla tieteellä on tärkeä rooli tutkimuksen ja innovaation laadun, tehokkuuden, läpinäkyvyyden sekä luotettavuuden edistämisessä.

EU:n missiot toimivat Horisontti Eurooppa -puiteohjelman alla, ja niiden avulla on tarkoitus vastata aikamme suuriin haasteisiin terveys-, ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Missioita koskevissa päätelmissään kilpailukykyneuvosto ottaa kantaa mm. missioiden hallintoon, arviointiin sekä kansalaisten osallistamiseen.

Päätelmien lisäksi kilpailukykyneuvosto tarkasteli EU:n sirusäädöksen käsittelyn etenemistä. Sirusäädöksen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista ekosysteemiä, jotta voidaan parantaa puolijohteiden toimintavarmuutta unionissa ja kehittää uusia markkinoita huipputeknologioille. Ministerit kannattivat Euroopan komission ehdotuksia, joilla pyritään kehittämään sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia Euroopassa.

Lisätietoja:

Euroopan unionin neuvosto
Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote kilpailukykyneuvoston tuloksista
Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote päätelmistä
Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote kannanotosta koskien Venäjän Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäyssotaa