FI  |  EN

FI  |  EN

Kolme julkista kuulemista käynnissä koskien ruokahävikkiä, jätehuollon ympäristövaikutuksia ja ravinteita

3.6.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt kolme julkista kuulemista koskien ruokahävikkiä, jätehuollon ympäristövaikutuksia sekä ravinteita.

Ensimmäinen julkinen kuuleminen koskee ruokahävikin vähentämistavoitteita. Ruokahävikki lisää kasvihuonepäästöjä, sekä ehdyttää luonnonvaroja. Aloite on osa Euroopan unionin Pellolta pöytään -strategiaa ja sen tarkoituksena on ehdottaa oikeudellisesti sitovia tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi. Tavoitteiden avulla rajoitetaan elintarvikeketjun ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Lisäksi aloite auttaa varmistamaan, että ihmisravinnoksi on tarjolla enemmän elintarvikkeita. Palautetta toivotaan erityisesti yksityishenkilöiltä, organisaatioilta kuten kouluilta ja toimistoilta, jätehuoltoon osallistuvilta yrityksiltä sekä kansalaisjärjestöiltä. Palautejakso päättyy 16. elokuuta.

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n jätepuitedirektiivin tarkistamista koskien. Jätepuitedirektiivin tarkoituksena on suojella kansanterveyttä ja ympäristöä jätehuollon kautta. Aloitteen avulla parannetaan jätehuoltoa vähentämällä jätteen syntymistä mm. tuotteiden tai niiden komponenttien uudelleenkäyttöä kehittämällä, vähentämällä sekajätettä ja parantamalla jätteenkierrätystä. Palautetta toivotaan erityisesti sellaisilta yrityksiltä organisaatioilta, joiden olisi eroteltava jätteet niiden tehokkaan erilliskeräyksen mahdollistamiseksi, yksityishenkilöiltä, kansalaisjärjestöiltä, tutkijayhteisöltä ja jätehuoltoon osallistuvilta yrityksiltä. Palautejakso päättyy 16. elokuuta.

Typpi ja fosfori ovat tärkeitä ravinteita, mutta niiden hävikki on haitallista ympäristölle ja ilmastolle. Euroopan unionin tasolla vaaditaan lisätoimia ja lainsäädännön uudelleentarkastelua liittyen ravinnekuormitukseen ja ravinnekierron tehottomuuteen. Tämä parantaisi elintarviketurvaa sekä suojelisi kansanterveyttä ja ekosysteemejä. Palautetta toivotaan erityisesti kansalaisilta, sekä sidosryhmiltä, joihin ravinnekuormitus ja sen ongelmien ratkaisemiseen tähtäävät säännöt vaikuttavat. Palautejakso päättyy 26. elokuuta.

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen ruokahävikistä
Julkinen kuuleminen jätehuollosta
Julkinen kuuleminen ravinteista