FI  |  EN

FI  |  EN

Suomi ja Lapin maakunta on valittu mukaan Horisontti Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumista edesauttavan mission toteutukseen

9.6.2022
Lapin materiaalipankki – Juha Kauppinen

Euroopan komissio on valinnut 118 maata, aluetta ja kaupunkia mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan mission toteutukseen. Mukana edelläkävijäjoukossa ovat muun muassa Suomi sekä Lapin maakunta, jotka tulevat saamaan Euroopan komissiolta tukea ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tuki kanavoidaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluvalla missiolla, jolle on kohdennettu vuosille 2021–2023 rahoitusta noin 370 miljoonaa euroa.

Mission avulla komissio edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian tavoitteita. Missio-yhteisöön valitut alueet ja paikallishallinnot voivat jakaa keskenään tutkimustuloksia ja parhaita käytäntöjä, sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Mukaan valitut alueet allekirjoittivat mission ensimmäisen foorumin yhteydessä 7.6. tahdonilmauksen, jolla ne viestivät tavoitteestaan olla ilmastonmuutoksen kestäviä vuoteen 2030 mennessä. Tahdonilmaus ei ole laillisesti sitova sopimus, mutta allekirjoittajat sitoutuvat edistämään ilmastonmuutokseen sopeutumista yhdessä paikallisyhteisöjä ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla.

Lisätietoja:

Lapin liiton tiedote
Euroopan komission tiedote
Euroopan komission infosivu