FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 6/2022

30.6.2022

Ajankohtaista

Euroopan parlamentti on äänestänyt Fit for 55 -pakettiin kuuluvista ilmastoaloitteista

Parlamentti on hyväksynyt Euroopan komission ehdotuksen mukaisen LULUCF-asetuksen, joka tarkoittaa kasvihuonepäästöjen leikkausta ja LULUCF-sektorin hiilinielujen kasvattamista. Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät myös komission ehdotuksen siirtyä päästöttömään tieliikenteeseen vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää

Komission ehdotus luonnon ennallistamista koskevasta laista on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa luonnon ennallistamista koskevasta säädöksestä (Nature Restoration Law). Ehdotus soveltaa kaikkiin EU jäsenvaltioihin oikeudellisesti sitovia tavoitteita koskien luonnon ennallistamista eri ekosysteemeissä. Tavoitteena on kattaa vähintään 20 % EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi toimet aiotaan ulottaa koskemaan kaikkia ennallistamisen tarpeessa olevia ekosysteemejä vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää

Komissio käynnistää päästöttömän ilmailun allianssin toiminnan

Euroopan komissio on käynnistänyt päästöttömän ilmailun allianssin toiminnan ja kehottanut ilmailualaa yhdistämään voimansa päästöttömän lentoliikenteen valmistelussa. Allianssi valmistelee ilmailualaa vety- ja sähkökäyttöisten lentokoneiden käyttöönottoon. Lue lisää

Kilpailukykyneuvosto hyväksyi kolmet päätelmät

Euroopan unionin kilpailukykyneuvosto kokoontui 9.–10. kesäkuuta. Kokouksessaan neuvosto hyväksyi kolmet päätelmät liittyen tutkimuksen ja innovoinnin kansainvälisen yhteistyön arvoihin ja periaatteisiin, avoimen tieteen tutkimusta ja täytäntöönpanoa koskevaan arviointiin sekä EU:n missioihin. Lue lisää

Suomi ja Lapin maakunta on valittu mukaan Horisontti Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumista edesauttavan mission toteutukseen

Euroopan komissio on valinnut 118 maata, aluetta ja kaupunkia mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan mission toteutukseen. Mukana edelläkävijäjoukossa ovat muun muassa Suomi sekä Lapin maakunta, jotka tulevat saamaan Euroopan komissiolta tukea ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tuki kanavoidaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluvalla missiolla, jolle on kohdennettu vuosille 2021–2023 rahoitusta noin 370 miljoonaa euroa. Lue lisää

Biopohjainen kiertotalous -kumppanuuden hauissa tarjolla 120 miljoonaa euroa

CBE JU:n ensimmäisessä haussa on jaossa 120 miljoonaa euroa 12 eri kiertotalouden teemaan liittyen Kumppanuuden kohderyhmää ovat kaikki kiertotalouden parissa työskentelevät toimijat, kuten esimerkiksi viljelijät, kiertotalousyritykset, tutkimusyhteisöt ja paikallishallinnon edustajat. Haku päättyy 22. syyskuuta. Lue lisää

Rekisteröityminen EU:n kestävän energian viikolle on avoinna

EU:n kestävän energian viikko (EUSEW) on energia-alan suurin eurooppalainen konferenssi. Se järjestetään 26.–30. syyskuuta. Tapahtuma toteutetaan hybridimuodossa. EUSEW koostuu erilaisista tapahtumista ja aktiviteeteista, jotka edistävät turvallista, puhdasta ja tehokasta energia-alaa. Lue lisää

Rekisteröityminen Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäiville on avoinna

Euroopan komissio järjestää vuoden 2022 Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät (European Research and Innovation Days) virtuaalisesti 28.–29. syyskuuta. Tapahtuma on komission merkittävin vuosittainen TKI-tapahtuma, joka kokoaa yhteen päätöksentekijät, tutkijat, yrittäjät sekä suuren yleisön keskustelemaan tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuudesta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lue lisää

Tapahtumia

15.-17.8.
Tutkimuspalvelupäivät
Lue lisää

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

26.-30.9.
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

28.-29.9.
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät
Lue lisää

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Kolme julkista kuulemista käynnissä koskien ruokahävikkiä, jätehuollon ympäristövaikutuksia ja ravinteita

Euroopan komissio on käynnistänyt kolme julkista kuulemista koskien ruokahävikkiä, jätehuollon ympäristövaikutuksia sekä ravinteita. Ensimmäinen julkinen kuuleminen koskee ruokahävikin vähentämistavoitteita. Palautejakso päättyy 16. elokuuta. Toinen julkinen kuuleminen koskee EU:n jätepuitedirektiivin tarkistamista. Palautejakso päättyy 16. elokuuta. Euroopan unionin tasolla vaaditaan lisätoimia ja lainsäädännön uudelleentarkastelua liittyen ravinnekuormitukseen ja ravinnekierron tehottomuuteen. Palautejakso päättyy 26. elokuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >