FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt digimarkkinasäädöksen

18.7.2022
Kainuun kuvapankki

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt digimarkkinasäädöksen (Digital Markets Act, DMA). Säädös pyrkii takaamaan verkossa toimiville yrityksille reilun kilpailutilanteen.

Säädöksen myötä Euroopan komissio saa oikeuden valvoa suurten alustojen ja hakukoneiden toimintaa verkossa. Suurten toimijoiden tulee sitoutua noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, mikäli ne haluavat välttää uhkasakot ja toimia jatkossakin EU:n alueella. Digimarkkinasäädös velvoittaa toimijat muun muassa:

  • Varmistamaan verkossa toimivien palvelujen tilausten peruuttamisen olevan yhtä helppoa kuin niiden tilaaminen,
  • Varmistamaan, että perusviestintätoiminnot (viestit, ääniviestit ja tiedostojen jakaminen) ovat yhtenevät muiden viestisovellusten kanssa ja käyttäjät voivat kommunikoida eri sovelluksia käyttäen keskenään,
  • Myöntämään liiketoimintakäyttäjille pääsyn näiden markkinointia ja mainontaa koskien kerättyyn dataan.

Digimarkkinasäädöksen soveltaminen alkaa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Official Journal of the European Union).

Neuvoston odotetaan hyväksyvän digipalvelusäädöksen (Digital Service Act, DSA) syyskuussa.

Lisätietoja:

Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedote