FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on hyväksynyt strategisen ennakoinnin raportin vuodelle 2022

6.7.2022

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2022 strategisen ennakoinnin raportin ”Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteenkytkeminen uudessa geopoliittisessa ympäristössä”. Raportissa tunnistetaan kymmenen toiminta-aluetta, joilla tarvitaan poliittista ohjausta synergioiden ja johdonmukaisuuden maksimoimiseksi ilmasto- ja digitalisaatiotavoitteiden välillä, EU:n kriisinsietokykyä sekä strategista riippumattomuutta.

Tunnistetut kymmenen keskeistä toiminta-aluetta ovat:

  1. Kriisinsietokyvyn ja avoimen strategisen riippumattomuuden vahvistaminen kriittisillä aloilla.
  2. Vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvän diplomatian tehostaminen.
  3. Strateginen pitkän aikavälin systeeminen lähestymistapa kriittisten materiaalien ja hyödykkeiden hankintaan.
  4. Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen.
  5. Koulutusjärjestelmien sopeuttaminen muuttuvaan teknologiseen ja sosioekonomiseen todellisuuteen.
  6. Tulevaisuussuuntautuneiden investointien lisääminen uusiin teknologioihin ja infrastruktuureihin.
  7. Hyvinvoinnin mittaamiseen tarvittavien, bruttokansantuotetta laajempien seurantakehysten kehittäminen.
  8. Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan sääntelykehyksen varmistaminen sisämarkkinoille.
  9. Standardoinnin globaalin näkökulman vahvistaminen.
  10. Kyberturvallisuuden ja tietoturvallisen datan yhteiskäytön tarvitsemien raamien edistäminen.

Toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavan varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan ilmastoneutraalisuustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää digitalisaation hyödyntämistä. Lisäksi uusien geopoliittisten muutosten takia siirtymien parempi yhteensovittaminen turvallisuuspoliittisessa mielessä on tärkeää, sillä niiden avulla voidaan lisätä strategista riippumattomuutta.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Strategisen ennakoinnin raportti 2022