FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on julkaissut vuoden 2022 raportin tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudesta

6.7.2022
Lapin materiaalipankki – Marko Junttila

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2022 tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuutta koskevan raportin (Science, Research and Innovation Performance of the EU report, SRIP). SRIP-raportissa arvioidaan miten Euroopan unionin tutkimus ja innovointi ovat pärjänneet maailmanlaajuisessa kontekstissa.

SRIP-raportin mukaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla on keskeinen rooli osallistavan, kestävän, kilpailu- ja selviytymiskykyisen Euroopan rakentamisessa. Etenkin koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat korostaneet Euroopan tarvetta kyetä vastaamaan nopeasti ja riittävällä tavalla kansainvälisiin haasteisiin.

Raportti esittelee tapoja, joiden avulla tiede voi edesauttaa tulevaisuuden Eurooppan rakentamista:

  • Tiede edistää osallistavien, vihreiden ja digitaalisten yhteiskuntien rakentumista.
  • Tiede auttaa valmistautumaan ennakoituihin ja myös odottamattomiin muutoksiin ja haasteisiin.
  • Tieteen avulla voidaan lisätä investointeja ihmisiin, instituutioihin ja yrityksiin uusien ratkaisujen löytämiseksi.
  • Tiede mahdollistaa tiedonjakamisen ja sen avulla on mahdollista kaventaa eri alojen ja alueiden välisiä eroja.
  • Tieteen avulla voidaan varmistaa institutionaaliset ja taloudelliset kehykset, jotka on luotu toiminnan kohdentamiseksi priorisoiduille aloille.

Vuoden 2022 raportti toteaa EU:n olevan kansainvälisesti vahva toimija: vaikka EU-jäsenmaiden osuus maailman väestöstä on vain noin 6 prosenttia, on Euroopan osuus tutkimus- ja kehitysinvestoinneista noin 18 prosenttia ja eniten viitatuista tieteellisistä julkaisusta yli 20 prosenttia. Euroopan tärkeimmät kauppakumppanit ovat kuitenkin viime vuosina parantaneet innovointikykyään Eurooppaa nopeammin. EU:ssa vaaditaan uusia toimia ja ponnisteluja pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joihin luetaan muun muassa rahoituksen saatavuuden haasteet, innovaatiovastaiset sääntelykehykset ja lahjakkuuksien houkutteleminen ja pitäminen EU:n alueella.

SRIP-raportin virtuaalinen julkaisutilaisuus järjestetään 12. heinäkuuta kello 15:00-17:00 CET Euroopan komission tutkimuksen innovoinnin pääosaston YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuutta koskeva raportti (SRIP-raportti)
SRIP-raportin julkaisutilaisuus