FI  |  EN

FI  |  EN

Komission Horisontti Eurooppa – ja EAKR-synergiaohjeistus on julkaistu

8.7.2022
Mauro Bottaro: European union 2019

Synergiaohjeistus on käytännönläheinen opas, joka esittelee tapoja maksimoida Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) välinen synergiaetu. Horisontti Euroopan ja EAKR:n tuominen lähemmäksi toisiaan on ollut komissiolle tärkeää, sillä yhteisvaikutuksen avulla voidaan aiempaa paremmin edistää Euroopan unionin rahoittamalleen TKI-toiminnalle asettamia tavoitteita sekä kehittää vähemmän kehittyneitä ja syrjäisiä alueita.

Synergiaoppaassa käydään läpi uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen oikeudellisia ja täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia. Synergiaa edistävinä mahdollisuuksina mainitaan muun muassa kumulatiivinen rahoitus, yhteisrahoitteiset ja institutionaaliset kumppanuudet sekä komission erinomaisille, mutta Horisontti Eurooppa -rahoitusta vailla jääneille hankkeille myöntämä laatuleima (Seal of Excellence), joka kannustaa hakijoita tavoittelemaan muuta rahoitusta ja helpottaa muiden rahoitushakujen arvioijien työtä.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Synergiaohjeistus