FI  |  EN

FI  |  EN

Erasmus+ 2021–27 -väliarvioinnin ja Erasmus+ 2014–20 -loppuarvioinnin palautejakso on käynnissä

23.8.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson liittyen Erasmus+ -ohjelman kauden 2021–2027 väliarviointiin ja kauden 2014–2020 loppuarviointiin. Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.  

Arvioinneissa tarkastellaan Erasmus+ -ohjelmakausien 2021–2027 ja 2014–2020 kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Arvioinnin perusteella voidaan ottaa huomioon parannusten vaikutuksia ja antaa suosituksia ohjelman jatkamiseksi.  

Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa ohjelman parannuksia liittyen osallistavuuteen ja monimuotoisuuteen, ohjelman vaikutusta ilmastotoimien valtavirtaistamiseen, yksinkertaistamistoimenpiteitä sekä syrjäisempien alueiden osallistumista. 

Palautejakso päättyy 12. syyskuuta. Palautetta toivotaan erityisesti kansallisilta viranomaisilta, ohjelman toimeenpanosta vastaavilta toimistoilta, ohjelman yhteistyökumppaneilta, järjestöiltä, nykyisiltä ja entisiltä osallistujilta ja osallistujaorganisaatioilta, sekä kansalaisilta. 

Lisätietoja: 

Palautejakso
Erasmus+ -ohjelman verkkosivut