FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 7/2022

1.8.2022

Ajankohtaista

Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma on julkaistu

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman (New European Innovation Agenda). Sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa syväteknologian innovointi- ja startup-kentällä ja tehdä Euroopasta innovoinnin johtava toimija globaalisti. Lue lisää

Komissio on julkaissut vuoden 2022 raportin tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudesta

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2022 tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuutta koskevan raportin (Science, Research and Innovation Performance of the EU report, SRIP). SRIP-raportissa arvioidaan miten Euroopan unionin tutkimus ja innovointi ovat pärjänneet maailmanlaajuisessa kontekstissa. SRIP-raportin mukaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla on keskeinen rooli osallistavan, kestävän, kilpailu- ja selviytymiskykyisen Euroopan rakentamisessa. Lue lisää

Komission Horisontti Eurooppa – ja EAKR-synergiaohjeistus on julkaistu

Synergiaohjeistus on käytännönläheinen opas, joka esittelee tapoja maksimoida Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) välinen synergiaetu. Ohjelmien tuominen lähemmäksi toisiaan on ollut komissiolle tärkeää, sillä yhteisvaikutuksen avulla voidaan aiempaa paremmin edistää EU:n rahoittamalleen TKI-toiminnalle asettamia tavoitteita sekä kehittää vähemmän kehittyneitä ja syrjäisiä alueita. Lue lisää

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat hyväksyneet digimarkkinasäädöksen

Säädöksen myötä Euroopan komissio saa oikeuden valvoa suurten alustojen ja hakukoneiden toimintaa verkossa. Se pyrkii takaamaan verkossa toimiville yrityksille reilun kilpailutilanteen. Soveltaminen alkaa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Lue lisää. Parlamentti on lisäksi hyväksynyt digipalvelusäädöksen, jonka neuvoston odotetaan hyväksyvän syyskuussa. Digipalvelusäädös pyrkii takaamaan käyttäjille turvallisemman ja avoimemman digitaalisen ympäristön. Lue lisää

Komissio on hyväksynyt strategisen ennakoinnin raportin vuodelle 2022

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2022 strategisen ennakoinnin raportin ”Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteenkytkeminen uudessa geopoliittisessa ympäristössä”. Raportissa tunnistetaan kymmenen toiminta-aluetta, joilla tarvitaan poliittista ohjausta synergioiden ja johdonmukaisuuden maksimoimiseksi ilmasto- ja digitalisaatiotavoitteiden välillä, EU:n kriisinsietokykyä sekä strategista riippumattomuutta. Lue lisää

Kaasun varastointia koskeva lainsäädäntö on hyväksytty

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat hyväksyneet komission lainsäädäntöehdotuksen kaasun varastointia koskien. Lainsäädäntö parantaa kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa. Asetuksessa edellytetään, että Euroopan kaasuvarastot täytetään ennen talvea ja niiden hallinta suojataan ulkopuolisilta häiriöiltä. Lue lisää

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin julkisen sektorin lainajärjestelyhaku on avoinna

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) on käynnistänyt Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin haun julkisen sektorin lainajärjestelyistä (PSLF). Lainajärjestelyillä tuetaan alueiden osallistavaa siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen EU:ssa. Tarjolla on yhteensä 1,5 miljardia euroa avustusten muodossa. Haut sulkeutuvat kolme kertaa vuodessa vuoteen 2025 asti, seuraava päättymispäivä on 19. lokakuuta 2022. Lue lisää

Innovative Health Initiative -kumppanuuden rahoitushaut ovat käynnissä

Innovative Health Initiative -kumppanuuden ensimmäinen rahoitushaku on avattu. Hakuja on avoinna kaksi ja niiden suuruus on noin 157 miljoonaa euroa. Aiheita ovat mm. syöpähoidot ja sydän- ja verisuonitautien ennustaminen. Haut päättyvät 20. syyskuuta. Lue lisää

Tapahtumia

15.-17.8.
Tutkimuspalvelupäivät
Lue lisää

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

26.-30.9.
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

28.-29.9.
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät
Lue lisää

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

10.-13.10.
Euroopan alueiden ja kaupunkien teemaviikko
Lue lisää

29.-30.11.
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Palautejakso luonnon ennallistamislaista on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien luonnon ennallistamislakia, jolla ehdotetaan oikeudellisesti sitovia ennallistamistavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta. Asetuksen tavoitteena on saada Euroopan luonnon monimuotoisuus elpymään. Palautetta toivotaan erityisesti kansalaisilta, kansallisen, paikallisen ja alueellisen tason päätöksentekijöiltä, asiantuntijoilta, kansalaisjärjestöiltä sekä luonnon ennallistamisen parissa työskenteleviltä toimijoilta. Palautejakso päättyy 22. elokuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >