FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio käynnistää Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisen suunnitelman valmistelun vuosille 2025–2027

30.9.2022

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel esitteli Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisen suunnitelman suunnitteluprosessin vuosille 2025–2027 Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 28. syyskuuta.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma, jonka budjetti on 95,5 miljardia euroa. Puiteohjelman strateginen suunnitelma on työkalu, jolla esitetään linjaukset ohjelman tulevien vuosien toteutukselle. Strategisten linjausten avulla varmistetaan, että puiteohjelman toimilla edistetään EU:n painopisteitä, kuten digitaalista valmiutta, vihreää siirtymää sekä ihmisten hyväksi toimivaa taloutta.

Strateginen suunnitelma suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Suunnitelmaa koskien avataan marraskuussa palautejakso. Tarkka ajankohta ilmoitetaan komission puolesta myöhemmin.

Lisätietoja:

Komission uutisartikkeli
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät