FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 8/2022

1.9.2022

Ajankohtaista

EU:n kaasun kysynnän 15 % vähentämistavoite on astunut voimaan 9. elokuuta

Euroopan unionin asetus vähentää kaasun kysyntää vapaaehtoisesti 15 % jäsenvaltioittain on astunut voimaan 9. elokuuta. Kaasun käyttöä vähentämällä varaudutaan energian hintojen nousuun, sekä vähennetään riippuvuutta venäläisestä energiasta. Tavoite parantaa kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa ja sillä halutaan saada aikaan säästöjä ennen talvea. Asetuksen tavoitteena on vähentää kaasun kysyntää vähintään 15 % elokuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä ajanjaksona. Jäsenmaat päättävät itse vähentämisen toimenpiteistä. Lue lisää

EFI tarjoaa alueiden käyttöön biotalouskäsityksiä kartoittavan kyselytutkimuksen

Euroopan metsäinstituutti tarjoaa alueiden käytettäväksi maksuttoman biotalouskäsityksiä kartoittavan alueellisen kyselytutkimuksen. Kyselytutkimuksen avulla alueet voivat oppia lisää paikallisesta biotaloudestaan.Lisätietoja kyselytutkimuksesta saa EFI:n verkkosivuilta. Kiinnostuneita alueita pyydetään olemaan yhteydessä EFI:in [email protected] sähköpostiosoitteen kautta. Lue lisää

Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyöryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntija Tiia Talvisara kirjoitti blogitekstin viime vuonna käynnistyneen Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyöryhmän toiminnasta. Metsätyöryhmän tavoitteena on jakaa tietoa EU:n metsiin liittyvistä aloitteista EU-toimiston puolesta, sekä muodostaa alueiden yhteistä kantaa ja tarjota osaamista metsiin liittyvässä päätöksenteossa. Lue lisää

Rekisteröityminen EWRC-viikon tapahtumiin on avoinna

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (European Week of Regions and Cities, EWRC) järjestetään 10.–13. lokakuuta. EWRC on EU:n suurin vuosittainen aluepolitiikkaan keskittyvä tapahtuma. Nelipäiväisen tapahtuman tämän vuoden teemana on Euroopan koheesion uudet haasteet. Viikon ohjelma keskittyy neljään pääteemaan: Vihreä siirtymä, alueellinen koheesio, digitaalinen siirtymä ja nuorten vastuullistaminen. Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat myös mukana järjestämässä eri tilaisuuksia. Lue lisää

Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 28.-29.9.

Euroopan komissio järjestää vuoden 2022 Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät virtuaalisesti 28.–29. syyskuuta. Tapahtuma on komission merkittävin vuosittainen TKI-tapahtuma, joka kokoaa yhteen päätöksentekijät, tutkijat, yrittäjät sekä suuren yleisön keskustelemaan tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuudesta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tämän vuoden teemana on Euroopan toimintavarmuuden ja strategisen autonomian vahvistaminen tutkimuksen ja innovaation keinoin. Lue lisää

Tarjouspyyntö maaperämission täytäntöönpanon tukitoimista on avoinna

Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto on avannut tarjouspyynnön koskien maaperämission täytäntöönpanon tukipalveluita. Tukitoimiin sisältyy muun muassa maaperämission alaisten toimien koordinointi, monitorointi ja arviointi.Tarjouspyynnön budjetti on 3 miljoonaa euroa. Kohderyhmää ovat esimerkiksi yritykset ja organisaatiot, joilla on kokemusta vastaavista menestyksekkäistä hankkeista. Tarjouspyyntö päättyy 14. syyskuuta. Lue lisää

Tapahtumia

23.9.
EU Organic Awards
Lue lisää

28.-29.9.
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät
Lue lisää

28.-29.9.
EU:n Itämeristrategian vuosikokous
Lue lisää

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

6.-7.10.
EU:n biotalous -konferenssi
Lue lisää

10.-13.10.
Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko
Lue lisää

29.-30.11.
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Erasmus+ 2021–27 -väliarvioinnin ja Erasmus+ 2014–20 -loppuarvioinnin palautejakso on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson liittyen Erasmus+ -ohjelman kauden 2021–2027 väliarviointiin ja kauden 2014–2020 loppuarviointiin. Arvioinneissa tarkastellaan Erasmus+ -ohjelmakausien kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Arvioinnin perusteella voidaan ottaa huomioon parannusten vaikutuksia ja antaa suosituksia ohjelman jatkamiseksi. Palautetta toivotaan erityisesti kansallisilta viranomaisilta, ohjelman toimeenpanosta vastaavilta toimistoilta, ohjelman yhteistyökumppaneilta, järjestöiltä, nykyisiltä ja entisiltä osallistujilta ja osallistujaorganisaatioilta, sekä kansalaisilta. Palautejakso päättyy 12. syyskuuta. Lue lisää

Maaperän terveyttä koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien maaperän terveyteen liittyvää lakiesitystä. Strategiassa ehdotetaan vapaaehtoisia ja lainsäädännöllisiä toimia, joiden avulla maaperän suojelu asetetaan samalle tasolle veden ja ilman suojelun kanssa. Palautetta toivotaan erityisesti kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, viljelijöiltä, maanomistajilta, ympäristöasiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Julkinen kuuleminen päättyy 24. lokakuuta. Lue lisää

Metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehyksen julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien uutta metsien seurantaa ja strategista suunnittelua koskevaa EU:n kehystä. Aloitteen tarkoituksena on kehittää EU:n yhteistä metsiin kohdistuvan seurannan kehystä, sekä tarjota tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja EU:n metsien tilasta, hoidosta ja niistä saatavista tuotteista sekä ekosysteemipalveluista. Palautejakson kohderyhmää ovat jäsenvaltioiden kansalaiset ja alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat esimerkiksi metsätaloudesta tai ympäristöstä, kansalaisjärjestöt, metsänomistajat ja -hoitajat, alan asiantuntijat, sekä tutkimusyhteisö. Julkinen kuuleminen päättyy 17. marraskuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >