FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 9/2022

30.9.2022

Ajankohtaista

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 2022

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheensa 14. syyskuuta Strasbourgin täysistunnossa. Vuotuisessa puheessa luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen ja esitellään tulevan vuoden painopisteet. Puheen keskeisiä teemoja olivat energian toimintavarmuus, EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen, turvallisuus, koulutus ja oikeusvaltioperiaatteiden tukeminen EU:n sisällä ja muualla maailmassa. Lue lisää

Komissio käynnistää Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisen suunnitelman valmistelun vuosille 2025–2027

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel esitteli Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisen suunnitelman suunnitteluprosessin vuosille 2025–2027 Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 28. syyskuuta. Suunnitelmaa koskien avataan marraskuussa palautejakso. Tarkka ajankohta ilmoitetaan komission puolesta myöhemmin. Lue lisää

Culture Moves Europe -ohjelman avajaistapahtuma 10. lokakuuta

Euroopan komission uusi, ensimmäinen luovan ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattu liikkuvuutta koskeva Culture Moves Europe -ohjelma on käynnistymässä. Ohjelman käytännöntoteutuksesta vastaa Goethe-Instituutti. Komissio hakee asiantuntijoita toimimaan Culture Moves Europe -ohjelmahaun arvioijina. Asiantuntijahaku päättyy 25. syyskuuta. Lue lisää

Elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet ja toimintaympäristön kehittämisavustus Itä- ja Pohjois-Suomessa

Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset avasivat syyskuun alussa rahoitushaun ylimaakunnallisiin soveltavan tutkimuksen elinkeinoelämäverkottuneisiin hankkeisiin ja muihin toimintaympäristön kehittämishankkeisiin. Elinkeinoelämäverkottuneiden hankkeiden osalta ELY-keskukset myöntävät rahoitusta vain älykkään erikoistumisen strategioiden painopistealoille. Lisäksi hankkeiden tulee merkittävästi edistää yhteistyötä alueen Pk-yritysten ja korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten välillä. Rahoitus on haettavissa Eura2021-järjestelmän kautta 31.10.2022 saakka. Lue lisää

Avoimet tehtävät

Haemme erityisasiantuntijaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin

Erityisasiantuntijan virassa painottuvat vahvasti Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehittämisen painopisteitä tukevat EU-rahoitusinstrumentit, EU:n TKI-politiikka, koulutuspolitiikka, digitaalisuus, älykkään erikoistumisen strategia ja klusteritoiminta sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Erityisasiantuntijahaku päättyy 7. lokakuuta. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakukriteerit löytyvät hakuilmoituksesta. Lue lisää

Harjoittelija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin

Toimistossamme on tarjolla yksi harjoittelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevalle, tai vasta valmistuneelle, noin kuudeksi kuukaudeksi alkaen tammikuusta 2023 ja jatkuen kesäkuun loppuun. Tilanteesta riippuen harjoittelua voidaan jatkaa myös vuoden 2023 loppuun. Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, joka on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Harjoittelijahaku päättyy 23. lokakuuta. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakukriteerit löytyvät hakuilmoituksesta. Lue lisää

Tapahtumat

5.-7.10.
Euroopan metsäinstituutin vuosikonferenssi 2022
Lue lisää

6.-7.10.
EU:n biotalouskonferenssi
Lue lisää

10.-13.10.
Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko
Lue lisää

10.10.
Culture Moves Europe -ohjelman avajaistapahtuma
Lue lisää

11.10.
INNOVEIT EIT Summit 2022
Lue lisää

11.10.
Digital and attractive sparely populated areas: potential, challenges, and best practices
Lue lisää

25.10.
Horisontti Euroopan Missiot -infotilaisuus
Lue lisää

29.-30.11.
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Maaperän terveyttä koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien maaperän terveyteen liittyvää lakiesitystä. Strategiassa ehdotetaan vapaaehtoisia ja lainsäädännöllisiä toimia, joiden avulla maaperän suojelu asetetaan samalle tasolle veden ja ilman suojelun kanssa. Palautetta toivotaan erityisesti kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, viljelijöiltä, maanomistajilta, ympäristöasiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Julkinen kuuleminen päättyy 24. lokakuuta. Lue lisää

Metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehyksen julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien uutta metsien seurantaa ja strategista suunnittelua koskevaa EU:n kehystä. Aloitteen tarkoituksena on kehittää EU:n yhteistä metsiin kohdistuvan seurannan kehystä, sekä tarjota tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja EU:n metsien tilasta, hoidosta ja niistä saatavista tuotteista sekä ekosysteemipalveluista. Palautejakson kohderyhmää ovat jäsenvaltioiden kansalaiset ja alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat esimerkiksi metsätaloudesta tai ympäristöstä, kansalaisjärjestöt, metsänomistajat ja -hoitajat, alan asiantuntijat, sekä tutkimusyhteisö. Julkinen kuuleminen päättyy 17. marraskuuta. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >