FI  |  EN

FI  |  EN

EU:n vuoden 2023 talousarviosta on päästy sopuun

21.11.2022

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat päässeet sopuun Euroopan unionin talousarviosta vuodeksi 2023. Sopimuksessa maksusitoumusmäärärahat ovat 186,6 miljardia euroa ja maksumäärärahat 168,7 miljardia euroa.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät vuoden 2023 talousarvion virallisesti. Parlamentin täysistuntoäänestys on tarkoitus järjestää 23. marraskuuta.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen EU saa liikkeelle rahoitusta, jolla lievennetään Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vaikutuksia Ukrainassa, EU-jäsenvaltioissa, sekä EU:n eteläisissä naapurimaissa. Lisäksi talousarvio tukisi kestävää elpymistä koronaviruspandemiasta, sekä auttaisi suojelemaan ja luomaan työpaikkoja. Talousarvion avulla saadaan liikkeelle lisää investointeja vihreämpään, digitaalisempaan ja selviytymiskykyisempään Eurooppaan. Tarkemmat tiedot varojen kohdentamisesta löytyvät komission lehdistötiedotteesta.

Vuoden 2023 talousarvion lisäksi EU:n toimielimet sopivat hyväksyvänsä vuoden 2022 talousarviota koskevat muutokset. Hyväksymisprosessin tultua päätökseen, komissio voi muun muassa jatkaa Ukrainan avustamista ja vastata makrotaloudellisista haasteista johtuviin haasteisiin.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
EU:n talousarvio vuodelle 2023