FI  |  EN

FI  |  EN

EU:n neuvosto on hyväksynyt kahdet päätelmät EU:n tutkimuksen ja innovoinnin alalla

12.12.2022

Kilpailukykyneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.12. kahdet päätelmät tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Hyväksytyt päätelmät koskevat uutta eurooppalaista innovaatio-ohjelmaa sekä tutkimusinfrastruktuureja. 

Uutta innovaatio-ohjelmaa koskevissa päätelmissään neuvosto antaa tukensa komission heinäkuussa julkaisemalle esitykselle. Samalla neuvosto kuitenkin korostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa innovointiin sekä yhteiskunnallisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja julkisen sektorin innovoinnin sekä ihmistieteiden merkityksen huomioimista. Neuvosto painottaa innovaatioekosysteemien roolia alueellisesti sekä kansallisesti ja kehottaa edistämään rahoitusohjelmien välistä synergiaa. Lisäksi neuvosto korostaa päätelmissään lahjakkuuksien ja osaajien houkuttelua sekä kansallisen ja aluetason yhteistyön merkitystä innovaatiopolitiikan määrittelyssä. Päätelmissä ehdotetaan innovoinnin sääntely-ympäristöä parantavia toimia. Jäsenmaita ja komissiota kehotetaan laatimaan yhdessä sidosryhmien kanssa yhteinen toimintapoliittinen ohjelma innovointipolitiikkojen koordinoinnin edistämiseksi. 

Tutkimusinfrastruktuurit ovat eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisen keskiössä ja tarjoavat tutkimusyhteistyölle resursseja ja palveluja tutkimuksen edistämiseksi. Neuvoston päätelmissä korostetaan tarvetta edelleen vahvistaa tutkimusinfrastruktuureja ja helpottaa niihin pääsyä. EU:n neuvosto kehottaa jäsenmaita ja komissiota laatimaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) avulla uuden version ESFRI:n etenemissuunnitelmasta ja julkaisemaan sen vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi neuvosto kehottaa päätelmissään komissiota tekemään vuoden 2023 loppuun mennessä aloitteen tutkimusinfrastruktuureihin pääsyä koskevan peruskirjan tarkistamisesta. 

Lisätietoja: 

EU:n neuvoston lehdistötiedote
Neuvoston päätelmät koskien uutta innovaatio-ohjelmaa
Neuvoston päätelmät koskien tutkimusinfrastruktuuria