FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan innovaationeuvoston työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty

12.12.2022
Kainuun kuvapankki

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan innovaationeuvoston (EIC) vuoden 2023 työohjelman. Työohjelman pyrkimyksenä on edistää EU:n päämääriä, kuten puolijohteiden toimitusvarmuuden parantamista ja elintarvikkeiden tuotantoketjujen turvallisuutta.

Työohjelma tarjoaa vuonna 2023 tutkijoille ja innovoijille 1,6 miljardin euron edestä rahoitusmahdollisuuksia läpimurtoteknologioihin. Yli puoli miljardia euroa on varattu seuraavan sukupolven teknologioihin strategisilla aloilla, kuten energian varastointi ja puolijohteet. Lisäksi työohjelma tukee uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman toteuttamista. EIC:n vuoden 2023 rahoitus ja tukitoimet jakautuvat seuraavasti:

  • 343 miljoonaa euroa ohjataan Pathfinder-ohjelmaan monitieteisille tutkimusryhmille visionääriseen tutkimukseen, joka voi johtaa teknologisiin läpimurtoihin.
  • 128,3 miljoonaa euroa ohjataan Transition-järjestelyyn tutkimustulosten muuntamiseksi innovointimahdollisuuksiksi.
  • 1,13 miljardia euroa ohjataan Accelerator-ohjelmaan startup- ja pk-yrityksille innovaatioihin, joilla on potentiaalia luoda uusia markkinoita tai saada aikaan muutoksia olemassa olevilla markkinoilla.

Työohjelman lisäksi komissio julkaisi innovaationeuvostoa koskevan vaikuttavuusraportin, johon on koottu tietoa EIC:n sekä sitä edeltäneiden ohjelmien tuloksista vuosina 2014–2021.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
EIC:n vuoden 2023 työohjelma
EIC:n vaikuttavuusraportti