FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio ehdottaa hiilenpoistojen sertifiointia

7.12.2022
Lapin materiaalipankki – Photokrafix

Euroopan komissio on ehdottanut ensimmäistä Euroopan unionin laajuista vapaaehtoista kehystä, jolla korkealaatuisia hiilenpoistoja voidaan sertifioida luotettavasti. Ehdotettu asetus parantaa valmiuksia seurata hiilenpoistoja, millä pyritään monipuolisempaan hiilensidonnan liiketoiminnan toteuttamiseen. Ehdotus on keskeisessä roolissa Euroopan tavoitteessa olla hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.  

Sertifioinnilla edistetään läpinäkyvyyttä ja ehkäistään viherpesua. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi ehdotuksessa otetaan huomioon hiilenpoistojen riippumatonta todentamista koskevat säännöt sekä säännöt sellaisten sertifiointijärjestelmien tunnustamiseen, joita voi käyttää todistaakseen noudattavansa EU:n kehystä. 

Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan neljä laatukriteeriä: 

  1. Määrittäminen: Hiilenpoistotoiminnot on mitattava täsmällisesti. Niiden on tuotettava ilmastohyötyjä.
  2. Täydentävyys: Hiilenpoistotoimintojen on oltava nykyisiä käytäntöjä ja lakisääteisiä vaatimuksia edistyneempiä. 
  3. Varastoinnin pitkäkestoisuus: Hiilen varastoinnin kesto tulee todistaa pysyvyyden varmistamiseksi. 
  4. Kestävyys: Hiilenpoistotoimintojen on tuettava tai edistettävä kestävyystavoitteita. 

Hiilenpoistoon ja -varastointiin ohjataan jatkossakin rahoitusta esimerkiksi innovaatiorahaston, yhteisen maatalouspolitiikan, ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kautta. 

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat komission ehdotuksesta tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Komissio kehittää asiantuntijaryhmän kanssa eri hiilenpoistotoiminnoille sertifiointimenettelyt. Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää alkuvuonna 2023. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
Ehdotus asetuksesta hiilenpoistoja koskevasta EU:n sertifioinnista