FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on ehdottanut pakkauksia ja pakkausjätettä koskevien sääntöjen tarkistamista

5.12.2022
European Union 2020 – Jennifer Jacquemart

Euroopan komissio on ehdottanut pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamista. Ehdotukset ovat keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sisältyvässä kiertotalouden toimintasuunnitelmassa. Tarve pakkausjätteen vähentämiselle on suuri, sillä jokainen eurooppalainen tuottaa keskimäärin noin 180 kiloa pakkausjätettä vuodessa. Lisäksi pakkausmateriaalien kierrätyksen tehostamiselle on tarvetta. Ensiömuovimateriaaleista pakkauksiin käytetään EU:ssa 40 % ja ensiöpaperimateriaaleista 50 %. 

Lainsäädännön tarkistuksella on kolme päätavoitetta: 

  • Pakkausjätteen määrän vähentäminen rajoittamalla tarpeetonta pakkaamista ja edistämällä uudelleenkäytettäviä pakkausratkaisuja. 
  • Korkealaatuisen kierrätyksen lisääminen tekemällä pakkauksista EU:n markkinoilla kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. 
  • Luonnonvarojen käytön tarpeen vähentäminen ja uusioraaka-ainemarkkinoiden luominen lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa. 

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan ehdotuksen tavallista lainsäätämismenettelyä noudattaen. 

Lisätietoja: 

Euroopan komission lehdistötiedote
Ehdotus pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamisesta