FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 11/2022

1.12.2022

Ajankohtaista

EU:n vuoden 2023 talousarviosta on päästy sopuun

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat päässeet sopuun Euroopan unionin talousarviosta vuodeksi 2023. Sopimuksessa maksusitoumusmäärärahat ovat 186,6 miljardia euroa ja maksumäärärahat 168,7 miljardia euroa. Lue lisää

Komissio on ehdottanut välinettä kaasun hintapiikkien rajoittamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut uutta väliaikaista markkinankorjausmekanismia suojelemaan EU:n yrityksiä ja kotitalouksia kaasun kohtuuttomilta hintapiikeiltä. Väline on osa komission hätätoimenpiteitä energiakriisiä vastaan. Lue lisää

EIC-rahaston ensimmäiset pääomasijoitukset Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta on tehty

EIC-rahasto on tehnyt sijoituspäätökset 35 ensimmäisestä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta tehtävästä sijoituksesta. Pääomasijoitusten kokonaismäärä on yhteensä 190 miljoonaa euroa. Lue lisää

Komissio ehdottaa sääntöjä puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut sääntöjä, jotka koskevat ilmanlaatua, pinta- ja pohjavesiä sekä jätevesien käsittelyä. Ehdotettujen sääntöjen tarkoituksena on vähentää WHO:n suositusten ylittävien pienhiukkasten aiheuttamia kuolemia yli 75 prosenttia kymmenessä vuodessa. Lue lisää

50 miljoonan euron uusi eurooppalainen Bauhaus -ehdotuspyyntö innovatiivisista kaupunkihankkeista

Euroopan komissio on käynnistänyt osana eurooppalaista kaupunkialoitetta 50 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla tuetaan kaupunkien innovointia ja valmiuksia rakentaa kestävää kaupunkikehitystä. Ehdotuspyynnön kohderyhmää ovat yli 50 000 asukkaan kaupunkien viranomaiset ja viranomaisyhteisöt. Ehdotuspyyntö on avoinna 19. tammikuuta 2023 asti. Lue lisää

Haku EUSEW 2023 ohjelman sisällöntuottajaksi on käynnissä

EU:n kestävän energian viikko järjestetään 22.–23. kesäkuuta 2023. EUSEW on Euroopan suurin energia-alan vuosittainen konferenssi. Euroopan komissio on käynnistänyt hakuja EUSEW 2023 -tapahtuman ohjelman sisällöntuotantoon. Haut päättyvät 1. helmikuuta ja 2. maaliskuuta. Lue lisää

EIT HEI Initiative -haku on käynnissä

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on avannut EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education -haun. Hakuun voivat osallistua sekä uudet että aiemmissa hauissa mukana olleet toimijat. Haussa valitaan enintään 16 hanketta, joita kutakin tuetaan enimmillään 750 000 eurolla. Haku päättyy 28. helmikuuta 2023. Lue lisää

Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmahaku on käynnissä

Oulu2026 on käynnistänyt ohjelmahaun, jossa haetaan erityisesti pitkäaikaisia ja laajoja projekteja. Ohjelmahakuun voivat osallistua alueelliset, kansalliset ja kansainväliset toimijat. Osarahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt, yritykset, verkostot ja julkiset laitokset. Haku on käynnissä 9. joulukuuta asti. Lue lisää

Tapahtumia

8.12.
From Myths to Science: Forest Policies on Trial
Lue lisää

16.12.
ELMO II -hankkeen elintarvikealan virtuaalikahvit
Lue lisää

22.-23.6.
EUSEW 2023 – EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Horisontti Eurooppa -väliarvioinnin julkinen kuuleminen on käynnissä

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosiksi 2021–2027. Puiteohjelman tavoitteita ovat esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn parantaminen, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistäminen, eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen ja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää tulevien toimien suunnittelussa. Julkinen kuuleminen päättyy 23. helmikuuta 2023. Palautetta toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrityksiltä, korkeakouluilta, kansalaisilta, viranomaisilta, sekä EU:n laajuisilta kattojärjestöiltä. Lue lisää

Horisontti 2020 -loppuarvioinnin julkinen kuuleminen on käynnissä

Horisontti 2020 oli EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosien 2014–2020 aikana. Puiteohjelman loppuarvioinnissa analysoidaan ohjelman suunnittelua, toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia. Julkinen kuuleminen päättyy 23. helmikuuta 2023. Palautetta toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrityksiltä, korkeakouluilta, kansalaisilta, viranomaisilta, sekä EU:n laajuisilta kattojärjestöiltä. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >