FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 12/2022

16.12.2022

Ajankohtaista

Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman päätyöohjelman vuosiksi 2023 ja 2024

Euroopan unioni kohdentaa työohjelmassa 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023 ja 2024. Rahoituksella on määrä muun muassa edistää ympäristöön ja energiaan liittyvien sekä digitaalisten ja geopoliittisten haasteiden ratkaisemista. Julkaistun päätyöohjelman mukaiset ensimmäiset haut avautuivat 7. joulukuuta 2022. Komissio järjestää Horisontti Eurooppa -tiedotuspäiviä hakijoille 6.12.2022-16.2.2023 välisenä aikana. Lue lisää

Komissio on ehdottanut pakkauksia ja pakkausjätettä koskevien sääntöjen tarkistamista

Euroopan komissio on ehdottanut pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamista. Ehdotukset ovat keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sisältyvässä kiertotalouden toimintasuunnitelmassa. Lue lisää

Euroopan innovaationeuvoston työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan innovaationeuvoston (EIC) vuoden 2023 työohjelman. Työohjelma tarjoaa vuonna 2023 tutkijoille ja innovoijille 1,6 miljardin euron edestä rahoitusmahdollisuuksia läpimurtoteknologioihin. Yli puoli miljardia euroa on varattu seuraavan sukupolven teknologioihin strategisilla aloilla, kuten energian varastointi ja puolijohteet. Lisäksi työohjelma tukee uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman toteuttamista. Lue lisää

EU:n neuvosto on hyväksynyt kahdet päätelmät EU:n tutkimuksen ja innovoinnin alalla

Kilpailukykyneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.12. kahdet päätelmät tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Hyväksytyt päätelmät koskevat uutta eurooppalaista innovaatio-ohjelmaa sekä tutkimusinfrastruktuureja. Lue lisää

Komissio ehdottaa hiilenpoistojen sertifiointia

Euroopan komissio on ehdottanut ensimmäistä Euroopan unionin laajuista vapaaehtoista kehystä, jolla korkealaatuisia hiilenpoistoja voidaan sertifioida luotettavasti. Ehdotettu asetus parantaa valmiuksia seurata hiilenpoistoja, millä pyritään monipuolisempaan hiilensidonnan liiketoiminnan toteuttamiseen. Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat komission ehdotuksesta tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Lue lisää

Komission kertomus eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen edistymisestä

Euroopan komissio on julkaissut raporttinsa eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen edistymisestä. Raportissa tarkastellaan EU:n koulutustavoitteisiin liittyviä käynnissä olevia aloitteita ja vahvistetaan ennen 2025 toteutettavat toimet. Eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen loppukertomus annetaan vuonna 2025. Lue lisää

Vuoden 2023 Erasmus+ -haut ovat käynnissä

Komissio on käynnistänyt vuoden 2023 Erasmus+ -ohjelman haut. Ohjelman vuosibudjetti on 4,2 miljardia euroa ja sen avulla tuetaan osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista sekä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta. Erasmus+ -rahoitusta voivat hakea avointen hankehakujen perusteella kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot. Lue lisää

Viides Forest Innovation Workshop järjestetään Brysselissä 18. tammikuuta

Jo viidennen kerran järjestettävän Forest Innovation Workshopin aiheena on ”The role of innovation in managing new challenges in the forest-based sector at regional level in the EU”. Tilaisuus pidetään 18. tammikuuta 2023 Brysselissä. Rekisteröinti on auki 10. tammikuuta asti. Lue lisää

Rauhallista joulun aikaa Brysselistä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston väki hiljenee joulun viettoon ensi viikon aikana. Vuodenvaihteen jälkeen toimimme jälleen tarmokkaasti Itä- ja Pohjois-Suomen asialla vuonna 2023.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023 Brysselistä toivottaa koko toimiston väki!

Joyeux noël et bonne année!
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Merry Christmas and happy new year!

Kuvassa vähäluminen Grand-Place Brysselin vanhan kaupungin sydämessä 14.12.2022.

Tapahtumat

18.01.2023
ERIAFF Forest Innovation Workshop
Lue lisää

22.-23.6.
EUSEW 2023 – EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2025–2027 strategisen suunnitelman laaja konsultaatio on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2025–2027 strategisen suunnitelman valmisteluun liittyen. Strateginen suunnitelma määrittelee eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen painotukset ja linkittää nämä komission poliittisiin prioriteetteihin. Julkinen kuuleminen päättyy 23. helmikuuta 2023. Komissio toivoo palautetta laajasti eri sidosryhmiltä. Lue lisää

Horisontti Eurooppa -väliarvioinnin julkinen kuuleminen on käynnissä

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosiksi 2021–2027. Puiteohjelman tavoitteita ovat esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn parantaminen, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistäminen, eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen ja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää tulevien toimien suunnittelussa. Julkinen kuuleminen päättyy 23. helmikuuta 2023. Palautetta toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrityksiltä, korkeakouluilta, kansalaisilta, viranomaisilta, sekä EU:n laajuisilta kattojärjestöiltä. Lue lisää

Horisontti 2020 -loppuarvioinnin julkinen kuuleminen on käynnissä

Horisontti 2020 oli EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosien 2014–2020 aikana. Puiteohjelman loppuarvioinnissa analysoidaan ohjelman suunnittelua, toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia. Julkinen kuuleminen päättyy 23. helmikuuta 2023. Palautetta toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrityksiltä, korkeakouluilta, kansalaisilta, viranomaisilta, sekä EU:n laajuisilta kattojärjestöiltä. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >