FI  |  EN

FI  |  EN

EU:n sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamisen julkinen kuuleminen on käynnissä

26.1.2023
Kuva: Pixabay

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien EU:n sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamista. Uudistus keskittyy kiireellisiin muutoksiin sähkömarkkinoiden rakenteessa, joilla pyritään vaikuttamaan markkinoiden häiriönsietokykyyn ja kaasun hintavaihtelun vaikutuksiin, sekä samalla tukemaan pitkän aikavälin energiasiirtymää EU:ssa. Toimenpiteillä pyritään helpottamaan vallitsevan kriisin vaikutuksia sähkömarkkinoilla, ja siten laajalti EU:n kansalaisten ja yritysten toimintaa. Julkisen kuulemisen asiakirjassa on mukana muun muassa uudistuksia sähköasetukseen ja sähködirektiiviin. 

Julkinen kuuleminen on kohdistettu alueellisille viranomaisille, kansallisten sääntelyelinten edustajille, energiasektorin toimijoille, sekä kansalaisille ja kansalaisjärjestöille. Julkiseen kuulemiseen voi vastata 13. helmikuuta asti 

 

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen