FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komissio on julkaissut vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman

2.2.2023
Kuva: Pixabay

Euroopan komissio on julkaissut vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman. Aloitteen on tarkoitus parantaa Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja edistää teollisuuden siirtymää ilmastoneutraaliuteen. Suunnitelmalla pyritään parantamaan myös yleistä ilmastoneutraalin teollisuuden toimintaympäristöä, joka on edellytys EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.  

Teollisuussuunnitelma sisältää neljä osa-aluetta: ennakoitava ja yksinkertaistettu sääntely-ympäristö, rahoituksen saannin nopeuttaminen, osaamisen parantaminen ja avoin kauppa häiriösietokykyisten toimitusketjujen luomiseksi. Tiedonanto on askel kohti yhtenäisempää toimintaympäristöä vihreän kehityksen ohjelman mukaisille investoinneille. 

Teollisuussuunnitelma pohjautuu aikaisemmille vihreän kehityksen ohjelmanaloitteille ja täydentää REPower-EU –suunnitelman toimia. 

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote