FI  |  EN

FI  |  EN

Interregional Innovation Investments (I3) -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelma on julkaistu

24.2.2023

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) on julkaissut Interregional Innovation Investments (I3) -ohjelman 2023–2024 työohjelman. I3 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelma, jolla pyritään tukemaan alueiden välistä innovaatioyhteistyötä sekä tasoittamaan alueiden välisiä kehityseroja. 

 

Julkaistu 2023–2024 työohjelma keskittyy seuraaviin teemoihin: 

  • Alueiden välinen yhteistyö yhteisillä tai toisiaan täydentävillä älykkään erikoistumisen aloilla 
  • Innovoinnin ja älykkään talouden muutoksen edistäminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi EU:ssa 
  • Innovoinnin ja arvoketjujen kehittämisen tukeminen vähemmän kehittyneillä alueilla 

 

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä on määrä julkaista uusia rahoitushakuja liittyen digitaalisen ja vihreän siirtymän sekä älykkään valmistamisen teemoihin. Nämä linkittyvät heinäkuussa 2022 julkaistussa uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa tunnistettuihin haasteisiin. Tulossa olevilla hauilla pyritään tukemaan erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden innovointitoimintaa muun muassa liittyen innovaatioiden laajentamiseen, uusien arvoketjujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote 

Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma