FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen oppimista koskevan liikkumisen lisäämisestä EU-maiden välillä

10.2.2023
Kuva: Pixabay

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien opiskelun ja opettamisen liikkuvuuden lisäämistä EU-maiden välillä. Aloitteen tarkoitus on auttaa tunnistamaan oppimisen liikkuvuuteen liittyviä esteitä ja kartoittaa toimia niiden ratkaisemiseen. Tällä pyritään lisäämään yhä useamman mahdollisuuksia suorittaa opintoja ja harjoitteluja, sekä opiskella oppisopimuksella tai opettaa toisessa EU-maassa. 

Aloite liittyy Euroopan osaamisen teemavuoteen ja tukee eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista vuoteen 2025 mennessä. 

Julkisella kuulemisella kerätään näkemyksiä sekä palautetta aloitteen valmistelussa hyödynnettäväksi. Palautetta pyydetään erityisesti koulutuksen eri toimijoilta, oppilailta, opettajilta, järjestöiltä, tutkijoilta, viranomaisilta ja päätöksentekijöiltä. Julkinen kuuleminen on auki 3. toukokuuta asti. 

  

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen 

Komission tiedonanto: Eurooppalainen koulutusalue 2025