FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen tuotteiden kestävyysprioriteeteista on käynnissä

3.2.2023
Kuva: Pixabay

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:ssa myytäville tuotteille laadittavista tuoteprioriteeteista. Ehdotus sääntelykehyksen laatimisesta pohjautuu EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Tavoitteena on luoda suorituskyky- ja tietovaatimuksia EU:n markkinoilla oleville tuotteille, jotta niiden kestävyyden määrittely olisi yhtenäisempää. 

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa tuotteiden ryhmistä ja prioriteettien laatimiseen liittyvistä toimenpiteistä, jotta sääntelykehys voidaan laatia osallistavalla ja läpinäkyvällä tavalla. Julkinen kuuleminen koskee laajalti eri jalostusasteen tuotteita, kuten rautaa, terästä, kemikaaleja, tekstiilejä ja huonekaluja. Kerätty palaute huomioidaan prioriteetteja koskevien aloitteiden valmistelussa.  

Palautetta pyydetään kansalaisilta, viranomaisilta, teollisuuden sidosryhmiltä, tutkijoilta ja kansalaisjärjestöiltä. Julkinen kuuleminen on avoinna 25. huhtikuuta asti 

 

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen