FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komissio on hyväksynyt Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 päivitetyn työohjelman – ukrainalaisten tukeminen keskiössä

15.3.2023
Kuva: Unsplash

Euroopan komissio on hyväksynyt Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 päivitetyn työohjelman. Päivitetyssä työohjelmassa ohjelman kokonaisrahoitusta on lisätty niin, että vuoden 2023 vuosibudjetti on 4,43 miljoonaa euroa. Lisäyksen myötä budjetti on suurin ohjelman historiassa. Lisämäärärahat kohdistuvat osallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden sekä yhteiskunnallisen toiminnan, ja vihreän sekä digitaalisen siirtymän painopisteisiin.  

Vuosibudjetin keskiössä on myös sotaa pakenevien ukrainalaisten koulutustoiminnan tukeminen ja uusiin oppimisympäristöihin integroituminen. Lisäksi tuetaan Ukrainassa olevia koulutusorganisaatiota, opiskelijoita ja työntekijöitä. Rahoitusta kohdistetaan esimerkiksi kielellistä ja kulttuurillista kotoutumista edistäviin koulutuksiin sekä tuetaan digitaalisen koulutusympäristön rakenneuudistushanketta. Tavoitteena on kehittää kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja liikkuvuutta korkeakoulujen välillä EU:ssa. Erasmus+ -ohjelman rahoitusta voivat hakea kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset toimijat.  

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Erasmus+ -ohjelman 2023 työohjelma