FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuuden asetuksesta

27.3.2023

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuuden asetuksesta osana vihreän kehityksen teollisuussuunnitelma. Ehdotetulla asetuksella pyritään lisäämään puhtaiden teknologioiden tuotantoa jäsenmaissa ja edistämään siirtymää puhtaaseen energiaan EU:ssa. Tavoitteena on, että nettonollateollisuuden asetus, aloite kriittisten raaka-aineiden kestävistä ja turvallisista toimitusketjuista ja aloite sähkömarkkinoiden uudistamisesta yhdessä luovat puitteet, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta tuonnista.  

Nettonollateollisuuden asetus koostuu ehdotuksista, joilla nopeutetaan EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteen saavuttamista, siirtymää ilmastoneutraaliuteen, lisätään EU:n teollisuuden kilpailukykyä sekä parannetaan energiajärjestelmän häiriönsietokykyä ja turvallisuutta. Puhtaan teknologian investointeja pyritään lisäämään muun muassa helpottamalla markkinoille pääsyä, kehittämällä osaamista, tukemalla innovointia sekä lisäämällä teollisuuskumppanuuksia. 

Asetuksessa käsitellään hiilidioksidipäästöjä vähentäviä teknologioita mukaan lukien aurinkosähkö- ja lämpö, maa- ja merituulivoima, akku- ja varastointi, lämpöpumput ja maalämpö, elektrolyyserit ja polttokennot, kestävä biokaasu, hiilen talteenotto ja varastointi sekä verkkoteknologiat. Tavoitteena on, että EU kykenee tuottamaan 40 prosenttia unionissa käytettävästä nettonollateknologiasta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden edistämisen seuraamiseksi ehdotetaan Euroopan nettonollafoorumin muodostamista. 

Lisäksi Euroopan komissio on valmistelemassa EU:n vetypankin rakennetta ja toimintaa osana nettonollateollisuutta. Vetypankki –aloitteen tarkoituksena on tukea uusituvan vedyn käyttöönottoa ja osoittaa EU:n mahdollisuudet vedyn tuotannossa.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote