FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komission vuoden 2024 työohjelma on julkaistu

19.10.2023

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2024 työohjelmansa, joka pohjautuu komission poliittisiin suuntaviivoihin ja sisältää ehdotuksia loppukauden aikana annettavista aloitteista. Työohjelmaan sisältyvillä painopisteillä ja aloitteilla täydennetään komission toimikaudelle asettamat tavoitteet.

Vuoden 2024 työohjelman keskiössä on kansalaisia ja yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen EU:n laajuisesti, joka perustuu tavoitteeseen vähentää raportointivaatimuksia 25 prosenttia EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn strategian mukaisesti ja samalla pk-yrityksiä tukien. Tavoitteena on vähentää lainsäädännön tuomaa kuormitusta muun muassa vähentämällä velvoitteiden päällekkäisyyttä.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuoden 2023 Unionin tila -puheeseen liittyen työohjelmaan sisältyy myös vahvasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan digitaalisen valmiuden edistämisen jatkaminen.

Työohjelmaan kuuluvia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman uusia aloitteita ovat tuulivoimaa koskeva paketti, vuoden 2040 ilmastotavoite sekä vesiresilienssiä koskeva aloite. Euroopan digitaaliseen valmiuteen liittyviä aloitteita ovat muun muassa eurooppalainen avaruussäädäntö ja tekoälyn hyödyntämistä koskeva aloite.

Lisäksi työohjelman painopisteisiin kuuluvat EU:n talouden tukeminen muun muassa työvoima- ja osaamispulaan puuttumalla ja uusilla aloitteilla esimerkiksi biotekniikkaa koskien, kumppanuussuhteiden vahvistaminen Afrikan kanssa sekä Ukrainan tukeminen.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

2024 työohjelman tietokooste