FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 10/2023

30.10.2023

Ajankohtaista

NSPA Forum 2023 Joensuussa

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) verkoston vuoden 2023 konferenssi järjestetään 14. joulukuuta Joensuussa. Tapahtumapaikkana toimii Sokos Hotel Kimmelin konferenssihuoneet Marjala 2-3 (Itäranta 1). Tänä vuonna konferenssin ohjelma koostuu EU koheesiopolitiikan ajankohtaisista, OECD:n tutkimuksen tilannepäivityksestä, turvallisuuspolitiikan vaikutukset ja infrastruktuuriin liittyvät suunnitelmat NSPA-alueella -seminaarista sekä NSPA:n tulevaisuus -työpajasta. Lisäksi 13. joulukuuta klo 19.30 järjestetään konferenssin vastaanotto Sokos Hotel Kimmelissä. Konferenssin osallistumismaksu on 100 euroa / hlö. Lisätietoa ja osallistumislinkki

Euroopan komission vuoden 2024 työohjelma on julkaistu

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2024 työohjelmansa, joka pohjautuu komission poliittisiin suuntaviivoihin ja sisältää ehdotuksia loppukauden aikana annettavista aloitteista. Työohjelmaan sisältyvillä painopisteillä ja aloitteilla täydennetään komission toimikaudelle asettamat tavoitteet. Vuoden 2024 työohjelman keskiössä on kansalaisia ja yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen EU:n laajuisesti, joka perustuu tavoitteeseen vähentää raportointivaatimuksia 25 prosenttia EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn strategian mukaisesti ja samalla pk-yrityksiä tukien. Lue lisää

Komissiolta toimintasuunnitelma tuulivoimateollisuuden vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman (European Wind Power Action Plan), jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopan tuulivoimateollisuutta ja koko puhtaan energian teollisuuden kilpailukykyä sekä samalla tukea EU:n omavaraisuutta. EU:n tavoitteena on, että uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannosta on vähintään 42,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jonka saavuttamisessa tuulivoimalla on Euroopassa keskeinen rooli. Toimintasuunnitelmasta ilmoitettiin osana komission puheenjohtajan syyskuussa pitämää Union tila -puhetta. Lue lisää

Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma on päivitetty

Vuonna 2007 alunperin julkaistu Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET) on päivitetty tukemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen teollisuussuunnitelmaa, nettonollateollisuusasetusta sekä REPowerEU -suunnitelmaa. Laajennettu suunnitelma on päivitetty edistämään kokonaisvaltaisesti puhtaan energiateknologian kehittämistä ja käyttöönottoa Euroopassa. Lue lisää

Euroopan komissio tiedottaa puhtaan teknologian edistämisen toimista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon EU:n tähänastisista keskeisistä toimista liittyen puhtaan teknologian kehittämiseen ja käyttöönoton edistämiseen. Toimien keskiössä on ollut sisämarkkinoiden vahvistaminen, toimintaedellytyksien tasapuolisuuden kehittäminen, tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen, kauppasopimusverkostojen laajentaminen sekä häiriönsietokyvyn vahvistaminen maailmanlaajuisiin vaikutuksiin liittyen. Lue lisää

EU:n 55-valmiuspaketin keskeiset aloitteet ovat hyväksytty

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan 55-valmiuspaketin (Fit for 55) keskeiset aloitteet ovat hyväksytty. Valmiuspakettiin kuuluvilla eri sektoreita koskevilla lainsäädäntöaloitteilla pyritään vähentämään EU:n hiilidioksidipäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 55-valmiuspaketin viimeisimpinä aloitteina hyväksyttiin tarkistettu uusiutuvan energian direktiivi (RED) ja ilmailualan ReFuelEU -asetus. Lue lisää

Neuvosto on hyväksynyt uudet puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien direktiiviin

EU:n neuvosto on hyväksynyt uudet puitteet osana älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin (Intelligent transport systems, ITS) tarkastusta. Direktiivin tarkastuksella pyritään edistämään älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä ja osaltaan vauhdittamaan digitaalista siirtymää. Tarkastuksen yhteydessä hyväksytyt puitteet keskittyvät uuden liikenneteknologian kuten liikenne- ja reittisovelluksien, automatisoitujen liikennejärjestelmien sekä multimodaalisen liikenteen, lisäämiseen direktiivin soveltamisalaan. Lue lisää

Neuvosto on julkaissut päätelmät perusoikeuksien vahvistamisesta digitaaliaikana

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät digitaalisista valtuuksista perusoikeuksien turvaamiseksi ja toteuttamiseksi. Päätelmissä vahvistetaan, että perusoikeudet kuuluvat sovellettaviksi sekä verkossa kuin sen ulkopuolella ja, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus digitaalisten perustaitojen oppimiseen, jotta voi ymmärtää ja käyttää oikeuksiaan. Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä julkisten ja yksityisten palvelujen täysimääräisessä hyödyntämisessä, jotka yhä useammin löytyvät verkosta. Päätelmien kaksi keskeistä asiaa ovat: yksilöiden ja merkittävien alojen digitaalisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä turvallisen digitaalisen ympäristön luominen, jossa perusoikeudet on turvattu. Lue lisää

Alueellisten innovaatiolaaksojen ensimmäinen hakuaika keräsi lupaavan määrän hakemuksia

Euroopan komission alueellisia innovaatiolaaksoja koskevan aloitteen (Regional Innovation Valleys, RIV) ensimmäinen hakuaika päättyi 17. lokakuuta. Hakemuksia tuli yli 50 kappaletta ja osallistujia oli lähes 1000 yhteensä 25:sta jäsenmaasta ja 6:sta kumppanimaasta. Aloitteen tarkoituksena on edistää EU:n alueiden välistä innovaatiotoimintaa ja vahvistaa innovaatioekosysteemien kehittämistä. Tavoitteena on tunnistaa 100 Euroopan aluetta, jotka ovat sitoutuneet vahvistamaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan investointejaan ja toimintapolitiikan koordinoimista. Lue lisää

Suonenjoen mansikalle on myönnetty EU:n suojattu maantieteellinen merkintä

Euroopan komissio on myöntänyt Suonenjoen mansikalle suojatun maantieteellisen merkinnän (Protected Geographical Indication, PGI). EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojataan tuotteita, jotka ovat peräisin tietyltä alueelta. Merkinnällä annetaan tuotteelle laatutakuu, joka perustuu tuotteen maantieteelliseen alkuperään. Lue lisää

Tapahtumia

13.-17. marraskuuta
Euroopan raaka-aineviikko
Lue lisää

20.-24. marraskuuta
Euroopan vetyviikko
Lue lisää

23. marraskuuta
Harnessing Talent Platform: Julkistustilaisuus
Lue lisää

28.-29. marraskuuta
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

14. joulukuuta
NSPA Forum Joensuussa
Lue lisää

Hakuajat

MSCA Staff Exchange -apurahahaku on avattu

Euroopan komissio on avannut Horisontti Eurooppa -puiteohjelman MSCA-ohjelman (Marie Skłodowska-Curie Actions) 78,5 miljoonan euron suuruisen MSCA Staff Exchange -apurahahaun. MSCA Staff Exchange -apurahalla tuetaan kansainvälistä ja monitieteistä tutkimuksen ja innovointitoiminnan yhteistyötä tutkija- ja tiedonvaihdolla tutkimusorganisaatioiden välillä. Haku on auki 28. helmikuuta 2024 asti. Lue lisää

240 miljoonan euron rahoitushaku digitaalisten yhteyksien käyttöönoton edistämiseen

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -välineen digitaalisuusohjelman kolmas rahoitushaku on avattu. Rahoitushaku on arvoltaan yli 240 miljoonaa euroa, ja sillä on tarkoitus edistää digitaalisten yhteyksien käyttöönottoa. Hakuaika päättyy 17. tammikuuta 2024. Lue lisää

Uusi eurooppalainen Bauhaus 2024 palkintojen hakuaika on käynnistynyt

Euroopan komissio on avannut vuoden 2024 Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus) palkintojen hakuajan. Palkinnoilla tunnustetaan estetiikan, kestävyyden ja osallisuuden arvoja edustavia innovatiivisia hankkeita ja konsepteja Euroopassa. Hakuaika päättyy 10. marraskuuta klo 19.00 CET. Lue lisää