Komissio on hyväksynyt ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi

11.09.2020

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäisen strategisen ennakointiraporttinsa. Ennakointiraportin tarkoituksena on kartoittaa EU:n strategisia valintoja ohjaavia haasteita ja mahdollisuuksia, sekä tukea EU:n poliittisten aloitteiden kehittämistä. Raportti esittelee perusteet vuoden 2020 ennakoinnin käytölle EU:n poliittisessa päätöksenteossa, sekä käsitteen EU:n selviytymiskyvystä.

Vuoden 2020 aikana koronaviruskriisi on tuonut mukanaan tarpeen kehittää Euroopan selviytymiskykyä. Ennakointiraportti tarkastelee EU:n selviytymiskykyä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä neljän ulottuvuuden kannalta. Näihin lukeutuvat sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus, geopoliittinen ulottuvuus, digitaalinen ulottuvuus sekä ympäristöulottuvuus.

Komissio haluaa vahvistaa strategista ennakointia, ja sisällyttää sen järjestelmällisesti EU:n päätöksentekoon kaikilla politiikan aloilla. Raportissa ehdotetaan ennakoinnin valtavirtaistamista julkaisemalla vuosittaisia tulevaisuuteen suuntautuvia strategisia ennakointiraportteja, sekä tukemalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden hallintojen ennakointivalmiuksien kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on perustaa kansainvälinen ennakointiyhteisö EU:n ja kansainvälisten instituutioiden ja kumppanien välillä. Raportissa ehdotetaan myös selviytymiskykyä kuvaavien tulostaulujen perustamista keskustelun lisäämiseksi jäsenvaltioiden ja keskeisten sidosryhmien välillä.

Seuraavaksi strategisesta ennakointiraportista on mahdollisuus keskustella marraskuussa järjestettävässä vuotuisessa EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmää (ESPAS) käsittelevässä konferenssissa, jonka aikana tavoitteena on myös perustaa EU:n laajuinen ennakointiverkosto. Strategista ennakointiraporttia ja siihen liittyviä myöhempiä asiakirjoja tullaan hyödyntämään monivuotisen ohjelmasuunnittelun neuvotteluissa toimielinten välillä.  
 
Lisätietoa: 
Komission tiedote 
Ennakointiraportti 
Strategisen ennakoinninverkkosivusto 
ESPAS -verkkosivu 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012