Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027

13.11.2020

Euroopan parlamentti ja neuvostossa kokoontuneet EU:n jäsenvaltiot pääsivät sopuun EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä NextGenerationEU-elpymisvälineestä. Kokonaispaketin budjetti on yhteensä 1,8 biljoonan euroa, ja sen keskeisenä tavoitteena on rakentaa Euroopasta vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi.

10. marraskuuta tehty sopimus perustuu Euroopan komission toukokuussa 2020 esittämään ehdotukseen, Eurooppa-neuvoston heinäkuussa 2020 antamiin päätelmiin sekä Euroopan parlamentin aiempiin ehdotuksiin. Sopimuksen keskeisimpiä pääkohtia ovat muun muassa:

Lisäksi sopimukseen sisältyy ehdollisuusjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen, sekä yhteentoimiva tieto- ja seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa EU:n rahoituksen saajia koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämisen.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin täytyy hyväksyä tehty sopimus täysistunnossaan sekä neuvoston antaa hyväksyntänsä omien menettelyidensä mukaisesti. Lisäksi toimielinten täytyy vielä käsitellä monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviä yksityiskohtia, kuten alakohtaisia lainsäädäntöjä.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Kysymyksiä ja vastauksia komission nettisivuilla


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012