FI  |  EN

FI  |  EN

Interreg Europe

Interreg Europesta tarjotaan alue- ja paikallishallinnoille rahoitusta paremman aluepolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksena on parantaa aluekehityksen täytäntöönpanoa edistämällä kokemusten, innovatiivisten lähestymistapojen sekä hyvien käytäntöjen vaihtoa aluepolitiikan toimijoiden keskuudessa.

Ohjelman toiminta ja rahoitus toteutetaan alueiden välisten yhteistyöhankkeiden ja osaamisalustan kautta (Policy Learning Platform). Osaamisalusta toimii tietokeskuksena ja tarjoaa tietoa aikaisemmista projekteista, asiantuntijatukea ja verkostoitumisapua.

Ohjelman p
ainopisteitä ovat:

  • Älykkäämpi Eurooppa
  • Vihreämpi, vähähiilisempi ja kestävämpi Eurooppa
  • Kytkeytyneempi Eurooppa
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa
  • Yhteistyön parempi hallinto
  • Yhteisöllisempi Eurooppa


Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Lisäksi hakuja voidaan kohdentaa myös muille organisaatioille tai toimijoille. Alueiden väliset yhteistyöhankkeet valitaan säännöllisesti järjestettävien hakujen kautta, ja niitä järjestetään läpi ohjelmakauden. Haut voivat keskittyä koskemaan koko ohjelman laajuutta tai ne voivat olla kohdennettuja tiettyihin teemoihin.

Interreg Europe-ohjelman verkkosivut