FI  |  EN

FI  |  EN

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat

Lappi on Arktisen alueen johtotähti, jonka kasvu ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen ja luonnonolosuhteiden kestävään jalostamiseen. Lappi on arktisen kiertotalouden ja arktisen kestävän matkailun edelläkävijä.
Lapin Arctic Smartness -sivusto

Pohjois-Pohjanmaa on vetovoimainen korkean ICT- ja teknologiaosaamisen keskittymä. Maakunnan vahvuudet ovat biotaloudessa, metalliteollisuudessa, puurakentamisessa sekä terveysteknologian TKI-osaamisessa.
Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivut

Kainuussa on runsaat ja monipuoliset luonnonvarat, vetovoimainen asuin- ja matkailuympäristö sekä osaamista niiden hyödyntämiseen tuotteina ja palveluina. Kainuun elinkeinotoiminnan kärjet ovat biotalous, kaivannaisala, matkailu, metalliteollisuus sekä ICT- ja elektroniikka.
Kainuun liiton verkkosivut

Keski-Pohjanmaa on tunnettu Biolaakso -alueestaan. Alueen runsaiden luonnonvarojen
ympärille on kehittynyt moni-puolinen kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä, jolla on vahvat yhteydet kansainväliseen kauppaan. Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivut

Pohjois-Savossa valmistetaan maailman johtavia kone- ja energiateknologian tuotteita ja palveluita. Vahvuutena ovat lisäksi monipuolinen puuteollisuus sekä merkittävää elin-tarviketeollisuutta ja huippuosaamista hyvinvointiteknologiassa.
Pohjois-Savon liiton verkkosivut

Pohjois-Karjalassa älykäs ja kestävä kasvu perustuu innovatiivisiin teknologioihin ja materiaaleihin sekä metsäbiotalouden uusiin ratkaisuihin. Metsäbiotalouden ympärille on muodostunut kansainvälisesti tunnistettu osaamiskeskittymä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivut

Etelä-Savon globaalit vahvuudet Metsä-Ruoka-Vesi luovat älykkään erikoistumisen perustan ja mahdollistavat yritysten kansainvälisen kasvun ja kilpailuedun. Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivut