Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021-2027

11.08.2020

EU-johtajat pääsivät sopuun EU:n pitkän aikavälin budjetista Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 17.-21. heinäkuuta Brysselissä. Jäsenmaiden kesken sovittu kokonaispaketti koostuu yhteensä 1 824,3 miljardista eurosta, joka jakautuu EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen (1 074,3 miljardia euroa) sekä niin kutsuttuun Next Generation EU-elpymisrahoitukseen (750 miljardia euroa). 

Monivuotinen rahoituskehys 
Uusi monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021-2027. Budjetti tulee tukemaan investointeja digitaalisen ja vihreän siirtymän saavuttamiseksi. Eurooppa-neuvoston hyväksymät kokonaismäärärahat erillisrahoitusohjelmille ovat seuraavat:  

Myönteinen lopputulos Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille  
EU-budjetin päätelmät ovat myönteiset Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille. Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasuttujen alueiden erityistuki (NSPA) nousee 40 euroon asukasta kohden vuodessa. Sen lisäksi Suomi saa 100 miljoonan euron NSPA-lisärahoituksen. Yhteensä Itä- ja Pohjois-Suomen NSPA-tuki nousee noin 460 miljoonaan euroon, mikä taataan erityisellä turvalausekkeella. Lisäksi Suomi neuvotteli 400 miljoonan euron ylimääräisen summan maatalouden kehittämiseen, joka tukee myös Itä- ja Pohjois-Suomen alueita.

Next Generation EU 
Next Generation EU -välineen tavoite on vastata covid-19-pandemian aiheuttamiin haasteisiin. Sopimuksen mukaan komissio voi lainata markkinoilta enintään 750 mrd. €. Rahoitus elpymispaketista jaetaan jäsenvaltioille avustuksina (390 miljardia euroa) sekä lainoina (360 miljardia euroa). Next Generation EU -välineen mukaiset määrät yksittäisille ohjelmille ovat seuraavat:  

Monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymispaketin kokonaismenoista 30% kohdistuu ilmastoon liittyviin hankkeisiin. Lisäksi Eurooppa-neuvosto korostaa oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamisen tärkeyttä, minkä vuoksi rahoitukselle tullaan perustamaan ehdollisuusjärjestelmä.  
 
Mitä seuraavaksi? 
Päätöksenteko EU:n pitkän aikavälin budjetista ei ole valmis, sillä se vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän. Parlamentti on ilmaissut useissa yhteyksissä, että budjettia ei tulla hyväksymään sellaisenaan. Neuvottelut budjetista parlamentin ja neuvoston välillä jatkunevat lokakuun loppuun saakka. Tähän mennessä tehty päätös mahdollistaisi uuden rahoituskauden käynnistymisen suunnitellun mukaisesti 2021.  

Lisätietoa:
Eurooppa-neuvoston päätelmät 17.–21. heinäkuuta 2020


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012