Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät EU:n monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 sekä NextGenarationEU-elpymisvälineen

17.12.2020

Eurooppa-neuvosto eli EU:n jäsenvaltioiden päämiehet, sekä Euroopan parlamentti ovat päässeet sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 sekä NextGenerationEU-elpymisvälineestä. Lisäksi jäsenvaltiot sopivat omia varoja koskevasta päätöksestä talousarvion suojaamiseksi oikeusvaltioperiaatteen puutteiden varalta, jonka parlamentti hyväksyi 16. joulukuuta. Euroopan parlamentti neuvotteli muun muassa määrärahalisäykset kymmenelle EU-rahoitusohjelmalle, sekä vahvisti parlamentin asemaa valvoa EU:n budjetin sekä elvytyspaketin varojen käyttöä. 

EU:n budjetti seuraavalle seitsemälle vuodelle on 1074,3 miljardia euroa sekä elpymisvälineelle 750 miljardia euroa, eli yhteensä 1800 miljardia euroa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat myös päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen suurimmasta osasta rahoitusohjelmia budjetteineen vuosille 2021-2027.

Koheesiopolitiikalle EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä tullaan allokoimaan 330,2 miljardia euroa, ja Suomen saanto siitä tulee olemaan arviolta 1,6 miljardia euroa. Koheesiopolitiikkaa tukee 47,5 miljardin euron suuruinen REACT-EU -paketti, joka jaetaan elpymisvälineestä vuosien 2021-2022 aikana. Suomen saanto elpymisvälineestä on alustavan arvioinnin mukaan noin 160 miljoonaa euroa. Lisäksi EU:n naapurialueiden tukemiseen on varattu 98,4 miljardia euroa. 

Muun muassa seuraavien ohjelmien osalta on päästy lisäksi sopuun: 

Myös 55%:n päästövähennystavoitteesta vuoteen 2030 mennessä on päästy sopuun. Ilmastotoimiin tullaan osoittamaan ainakin 30% monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä Next-GenerationEU -elpymisvälineestä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota esittämään tarvittavat ehdotukset ja ehdotuksiin liittyvät perusteelliset arviot ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista EU:n jäsenmaissa.   

Jäsenvaltioiden päämiehet hyväksyivät myös päätelmät Covid-19:stä, turvallisuudesta ja ulkosuhteista. EU-johtajat ovat tyytyväisiä Covid-19-rokotteista saatuihin viimeisimpiin tietoihin, mutta korostavat kuitenkin Euroopan epidemiatilanteen huolestuttavuutta.  

Seuravaksi rahoituskehys, budjetin ehdollisuus sekä omia varoja koskeva päätös siirtyvät Eurooppa-neuvoston viralliseen hyväksyntään. Niiden on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2021. 

Lisätietoa 
Eurooppa-neuvoston päätelmät 
Eurooppa-neuvoston tiedote 
EU:n pitkän aikavälin budjetti 
Yhteisymmärrys Horisontti Euroopasta 
Parlamentin tiedote 
 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012