EU Green Week 2023 - EU:n vihreä viikko

EU:n vihreä viikko 2023 (EU Green Week) järjestetään 6.–7. kesäkuuta. Vuosittain järjestettävä ympäristöpolitiikkaan keskittyvä tapahtuma tuo yhteen poliittisia päättäjiä, johtavia ympäristöasiantuntijoita, sidosryhmiä ja kansalaisia ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Vuoden 2023 teemana ovat biodiversiteetti, kiertotalous ja nollapäästöttömyys. 

Tapahtumalla pyritään lisäämään ymmärrystä EU:n ympäristöpolitiikasta sekä edistämään sen kehittämisestä käytyä keskustelua. Konferenssi koostuu seminaareista ja työpajoista, joissa korostuu osaamisen ja yhteistyön merkitys vihreässä siirtymässä. Lisäksi viikon aikana on sivutapahtumia, jotka ovat konferenssin virallisten kumppanijärjestöjen järjestämiä. Hakemus sivutapahtumaksi tapahtuu kirjautumalla Euroopan komission EU Login -sivuille ja haku on auki 15. maaliskuuta asti. 

 

Lisätietoja:

EU:n vihreä viikko 2023

Hakemus sivutapahtumaksi