Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio järjestävät vuosittaisen Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon (EURegionsWeek) teemalla ”Yhdessä kohti elpymistä” (Together for recovery). Viikon aikana järjestettävät tilaisuudet jakautuvat neljän eri alateeman alle, jotka ovat vihreä siirtymä, koheesio, digitaalinen siirtymä ja kansalaisten osallistuminen.

Aika: 11.-14. lokakuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut