Eurooppalainen konferenssi yritysmaailman tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta

Konferenssissa keskustellaan Euroopan yritysmaailman tutkimus-, liiketoiminta- ja politiikkatoimiin liittyvistä haasteista ja ideoidaan EU:n teollisuuden TKI-politiikan suuntaa tulevalle vuosikymmenelle.

Aika: 22.-25. lokakuuta 2021

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut