Horisontti Eurooppa -infopäivä: klusteri 6 (ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö)

Euroopan komissio järjestää kaksipäiväisen virtuaalisen infotapahtuman Horisontti Eurooppa -ohjelman klusteri 6:n (ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö) hauista. Horisontti Eurooppa -infopäivät antavat potentiaalisille rahoituksen hakijoille ja muille EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan sidosryhmille mahdollisuuden saada tietoa ja esittää kysymyksiä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tärkeimmistä rahoitusvälineistä ja -prosesseista. Ilmoittautuminen infopäivään on avoinna.

Infopäiviä seuraavana päivänä 27.10. järjestetään myös kyseisen teeman konsortiopartnerihakutapahtuma. Ilmoittautuminen partnerihakutapahtumaan on käynnissä 27.10. asti.

Aika: 25.–26. lokakuuta 2021
Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Tapahtumaan ilmoittautuminen
Partnerihakutapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen