Infopäivä Horisontti Eurooppa -ohjelman Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta -teeman hauista (klusteri 2)

Euroopan komissio järjestää potentiaalisille hakijoille suunnatun virtuaalisen infopäivän Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klusterin 2 ”Kulttuuri, luovuus ja osallistavat yhteiskunnat” sisällöistä. Kyseisen teeman kautta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät demokraattista hallintoa, kulttuuriperinnön vaalimista, luovien alojen taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä sekä myönteistä sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin liittyvää kehitystä.

Tapahtumaan ei ole rekisteröitymistä ja infopäivän ohjelma on seuratavissa suorana tapahtuman verkkosivuilla. infopäivää seuraavana päivänä järjestetään klusteri 2 -verkostoitumistapahtuma konsortion muodostamisen helpottamiseksi.

Aika: 7. joulukuuta 2021 klo 9.30–16.45 CET

Lisätietoja:
Infotapahtuman verkkosivut
Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta -teeman työohjelma