Infopäivä Innovaatiorahaston toisesta ehdotuspyynnöstä

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) järjestää Euroopan Unionin Innovaatiorahaston (Innovation Fund) pienimuotoisten projektien ehdotuspyynnöistä virtuaalisen infopäivän 6. huhtikuuta.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan muun muassa uusiutuvan energian, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin hankkeita. Infopäivillä osallistujille kerrotaan lisätietoja hakuprosessista, sekä muista ehdotuspyyntöhakuun liittyvistä asioista.

Virtuaaliseen infopäivään tulee rekisteröityä viimeistään 5. huhtikuuta mennessä.

Lisätietoja:
Komission tapahtumatiedote
Rekisteröityminen