Itä- ja Pohjois-Suomen hakuinfo: Elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet ja toimintaympäristön kehittämisavustus

Itä- ja Pohjois-Suomen ELY-keskukset järjestävät virtuaalisen hakuinfon elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden ja toimintaympäristön kehittämisavustuksista 23. elokuuta kello 10:00–11:00 EET.  

Elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden rahoitushaussa haetaan koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä yritysten kanssa tapahtuvaa TKI-toimintaa, joka on elinkeinoelämän tarpeista lähtöisin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku kohdistuu hankkeisiin, joiden tarkoituksena on saada aikaan vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.  

Tilaisuudessa käydään läpi mihin tarkoitukseen avustukset soveltuvat, avustusten hakuaika ja kenelle rahoitukset on tarkoitettu.  

Hakuinfo järjestetään Teams-kokouksena, jonka osallistumislinkki löytyy tilaisuuden verkkosivuilta. Tilaisuuden kohderyhmää ovat esimerkiksi julkinen hallinto, kunnat, korkeakoulut, yritykset ja yhteisöt. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  

Lisätietoja: 

Tilaisuuden verkkosivut